Demokrati og rettigheter

Civita-akademiet pluss

Civita-akademiet pluss, et kurs i politikk og ideologi, arrangeres i år lørdag 5.april. Er du over 35 år og synes dette høres spennende ut? Les mer om programmet og hvordan du kan søke her!

Publisert: 18. mars 2014

Lørdag 5. april arrangeres Civita-akademiet pluss, et heldagskurs i politisk filosofi, for tredje gang.

På kurset vil det bli holdt forelesninger og gruppediskusjoner om ulike temaer innen politikk og ideologi.

Liberalisme

v/ filosof Lars Fr. H. Svendsen

Menneskerettigheter og Grunnloven

v/ jurist og filosof Morten Kinander

Den nordiske modellen og velferdsstatens bærekraft

v/ samfunnsøkonom Villeman Vinje

Sivilsamfunn

v/ filosof og rådgiver Lars Gauden-Kolbeinstveit

Ønsker du å delta, send en kortfattet søknad og CV til jurist i Civita,

Torstein Ulserød[email protected]

Kurset koster kr. 1000,- og dekker forelesninger, kursmateriell/bøker og lunsj.

Kurset er for personer over 35 år, som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, og vil foregå i Civitas lokaler i Akersgaten 20.

Søknadsfrist: torsdag 20. mars.