Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret
4.-5. november 2021

Seminaret er en unik møteplass for de over 20 år, fra politikk, næringsliv og akademia.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog
på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,
gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

Årets program så langt:

Norsk klimapolitikk og utfordringene vi nå står overfor
v/ Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre og tidligere klima- og miljøminister

Hvor effektiv er offentlig sektor?
v/Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Norsk næringsliv og utfordringene fremover
v/ Gjermund Løyning, direktør for politikk og samfunnskontakt i NHO

En politisk vurdering av Europa-spørsmålet i Norge
v/ Sigurd Grytten, partner i Zynk og tidligere leder av Europabevegelsen

Liberalt demokrati og populisme
v/ Bård Larsen, historiker i Civita

Oscarsborgseminaret går over to dager og har et begrenset antall plasser. Deltakeravgiften på kr. 1590,- (studentpris 1190,-)
inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

Noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77