Civita-akademiet våren 2022

Civita

Er frihet egentlig viktigere enn likhet? Hva bør kunne kjøpes og selges i et marked?
Og hva ville Platon ment om Trump og Macron?

Våren 2022 arrangeres Civita-akademiet
i politisk filosofi for 22. gang.

Kurset går over fire samlinger:

1. samling i Oslo: 5. – 6. mars   

2. samling (tur til Praha): 24. – 27. mars

3. samling i Oslo: 23. – 24. april

4. samling i Oslo:  21. – 22. mai

 

Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid eller som studerer på fulltid. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene. På samlingene foreleser forskere og politikere i sentrale temaer i politisk filosofi.

Akademiet har en egenandel på kr 2000,- (studentpris: 1500,-), som dekker lunsj på alle samlingene, store deler av pensum og turen inkl. reise og opphold  (torsdag morgen til søndag).

Er du ca. 20-40 år og interessert i politikk og politisk filosofi? Send oss en søknad med CV og minst én skriftlig referanse (anbefalingsbrev) fra lærer eller arbeidsgiver til:

Theodor Barndon Helland på e-post: theodor@civita.no

Søknadsfrist: 31. januar 2022


For mer info om Civita-akademiet, ta kontakt med:

Torkel Brekke: mobil: 98 82 98 09
eller 
Theodor Barndon Helland: mobil: 47 88 07 99

 

Tidligere deltakere om Civita-akademiet:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »