Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
krig
Bård Larsen

Når bøllene får diktere

Hva gjør Ungarn og Tyrkia i det hele tatt i NATO?
InternasjonaltForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Et folkemord i Nagorno-Karabakh?

Når armenere i dag roper opp om folkemord er det kanskje overdrevet. Men også lett å forstå.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Erdogan Tyrkia
Eirik Løkke

Ytringsfrihet, koranbrenning og svensk medlemskap i NATO

Hvor langt bør vestlige demokratier strekke seg for å forsvare liberale prinsipper?
InternasjonaltInternasjonale institusjonerDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Fotball i nasjonalismens tid

I en tid der sjåvinisme, hyperbol og polarisering har fått en stor plass i verden, bør det kanskje ikke overraske at idretten vil bli et sted for hissig nasjonalmilitaristisk propaganda. Bård Larsen i Minerva.
DemokratiMenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Erdogan Tyrkia
Bård Larsen

Erdoğans mål er å forene islamisme og reaksjonær nasjonalisme

"Dagens Tyrkia er komprimert av vår tids største trusler: islamisme og reaksjonær nasjonalisme," skriver Bård Larsen hos Minerva.
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Å sanke stemmer for diktatur

"Vi kan ikke tillate en fremmed, ganske fiendtlig statsmakt å sanke stemmer på norsk jord for å gi sin president blankofullmakt til mer vold og mer undertrykkelse mot egen befolkning," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiDemokrati og rettigheterYtringsfrihet

Tyrkia – står demokratiet for fall?

TURKEY: Democratic erosion and the rise of global authoritarianism. Watch video from the breakfast meeting here!
DemokratiMenneskerettigheterInternasjonalt
Bård Larsen
Bård Larsen

Erdogans 
reaksjonære 
nasjonalisme

"Dagens offisielle retorikk i Tyrkia er mer angstbitersk og fiendtlig enn på svært lenge. Det spøker for forbrødringen mellom Tyrkia og Vesten," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Nr. 6 2015: Folkemordet på armenerne

I dette notatet forklares den historiske og ideologiske bakgrunnen for folkemordet på armenerne. Armenere og andre minoriteter ble ofre for et dødelig oppkok av nasjonalisme, osmansk maktforståelse og islamsk demagogi. Notatet drøfter også de politiske forviklingene som har oppstått på bakgrunn av den tyrkiske fornektelsen.
UtenrikspolitikkInternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Det hjelpeløse diplomati

"Selv om folkemordet skjedde for hundre år siden er det fremdeles gjenstand for potent storpolitikk. Årsaken er selvsagt at Tyrkia aldri har tatt på seg ansvaret. Oppmerksomheten blir ikke mindre i år, og det spørs om ikke Tyrkia stiller sterkt i kampen om en imaginær pris for hjelpeløst diplomati," skriver Bård Larsen hos Minerva.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Folkemordet på armenerne: Hundre år og like forsømt

"Hvorfor er det viktig å anerkjenne folkemordet? Det internasjonale samfunn må presse Tyrkia til å erkjenne faktiske historiske forhold, fordi det er en prosess som er fastlåst i Tyrkia. Et liberalt samfunn vil ikke kunne fungere optimalt uten å ta et grundig oppgjør med egen minoritetshistorie," skriver Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Akkurat som Hitler?

"Det sekulære Tyrkia - før Erdogan kom til makten - hadde et vestvendt og langt mer pragmatisk forhold til staten Israel. Der de sekulære hadde et nasjonalistisk og egennyttig program, er Erdogans program skodd over kompromissløs nasjonal islamisme," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiInternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Om armenere og hårda bud for kristne i den muslimske verden

"24. april er minnedagen for det armenske folkemordet. Neste år er det hundreårsmarkering. I de syriske byene Aleppo og Kessab snakkes det om at folkemordet fra 1915 er i ferd med å gjenta seg," skriver Bård Larsen hos Minerva.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer

Er det grenser for EU?

Demokrati og rettigheter