Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Hvordan ble norsk ungdom radikalisert i mellomkrigstiden?

Er det noen likheter mellom dagens høyreekstremister og fascistiske bevegelser i mellomkrigstiden? Hør ny episode med religionshistoriker Terje Emberland.
IdeerNazisme og fascisme

Radikal

I og med at radikalismebegrepet er relasjonelt vil en diktator oppfatte den som ønsker en slutt på diktaturet, som radikal. I et liberalt demokrati vil derfor radikalismebegrepet bli brukt om ønsket om en overgang fra liberalt demokrati til en annen samfunnsform.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Iyad el-Baghdadi

Make islam great again

"Til syvende og sist gjelder det å hatsikre samfunnet vårt og holde fast ved idealene om likhet, sameksistens og humanisme," skriver Iyad El-Baghdadi i Aftenposten.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterPopulismeSivilsamfunnet
Iyad el-Baghdadi

Fremmedgjøring er roten til radikalisering

«Vi må hatsikre samfunnet vårt - ikke bare drive 'avradikalisering'», skriver Iyad El-Baghdadi.
TerrorismeDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Iyad el-Baghdadi

Jeg har innsidekunnskap om radikalisering. Jeg er en eks-radikaler.

"Det er tragisk at alt vi skriver om radikalisering i dag kunne vært like relevant i fjor og trolig vil være like relevant til neste år," skriver Iyad El-Baghdadi.
DemokratiTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Den gode hyrde

Det Fugelli implisitt hevder, er at borgerlige gjennomslag i politikken fører til død og fordervelse, og at bare sosialdemokratiet kan redde oss fra fortapelse. Gitt et slikt verdensbilde kan man spørre seg om demokratiet i det hele tatt har noen hensikt. Bård Larsen i VG.
IdeerPolitikk og samfunn