FRIHET: Mer eller mindre økonomisk frihet?Den økonomiske friheten i verden er redusert, ifølge årets Economic
Freedom of the World-rapport. Men tallene er fra 2008, og mye har skjedd
siden den gang. Norge sakker imidlertid akterut. Les hele årets
Economic Freedom of the World-rapport, utgitt av Fraser Institute, og
rådgiver Marius Doksheims kommentarer til rapporten.

Rapporten finner du her.
Kommentaren er publisert på Minerva.as.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »