CIVITA-NOTAT: Økonomisk frihet i Norge


Tall viser at Norge er mer markedsliberalt enn mange kanskje tror, og rangeres høyt på de fleste områder. Det er to viktige unntak: arbeidsmarked og handelsbarrierer.

Hvert år presenterer den kanadiske tankesmien Fraser Institute rapporten Economic Freedom of the World, som rangerer 141 land etter hvor markedsliberale de er. Dette Civita-notatet presenterer tall fra denne rapporten, og sammenligner Norge med Sverige, Danmark, Finland, USA og Storbritannia – og med verdensgjennomsnittet.

Les mer om Civita-notatene og last ned notatet om økonomisk frihet i Norge her

Se rapporten Economic Freedom of The World:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »