Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
skole diskusjon debatt
Oda Oline Omdal

Skolen må ta et større ansvar for å trene unge i debatt og kildekritikk

Mange unge opplever terskelen for å ytre seg offentlig som svært høy. Heldigvis kan problemet løses.
Demokrati og rettigheterSkolepolitikkYtringsfrihet
Unge, samfunnsdebatt, ytringsfrihet, unge stemmer
Oda Oline Omdal

Hva hindrer unge stemmer i å ta del i samfunnsdebatten?

Unge blir stadig mer bevisste på utfordringene de kan møte ved å bruke stemmen sin i offentligheten. Hetsen og de hatefulle ytringene skremmer ungdommer og unge voksne fra å delta i debatten.
Politikk og samfunnYtringsfrihet
19 sep
mandag 19 september 2022 kl. 18:00

Trenger vi et oppgjør med årets Pride-debatt?

Nytt møte i Ytringsfrihetsforum på Kulturhuset mandag 19. september kl. 18.00!
Ytringsfrihet
Lars Kolbeinstveit

Ytringsansvar er vanskelig

I diskusjonen om ytringsansvar må vi skille mellom å oppfordre til vold, og å uttrykke uenighet ved bruk av vold.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
12 mai
torsdag 12 mai 2022 kl. 18:00

Bør vi forby koranbrenning?

Nytt møte i Ytringsfrihetsforum – et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund og tankesmiene Civita og Agenda.
Ytringsfrihet
Jente med EU-flagg
Mathilde Fasting

Om ikke nå, når da?

Hvis ikke krig på europeisk jord får oss til å revurdere vårt forhold til EU, vet jeg ikke hva som skal til.
EU og EØS
6 apr
onsdag 6 april 2022 kl. 20:00

Skal Facebook definere ytringsfriheten i det 21. århundre?

Nytt møte i Ytringsfrihetsforum – et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund, tankesmiene Civita og Agenda og denne gangen også Amnesty International Norge.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
avis media
Kristin Clemet

Mediekritikk er ikke illiberalt. Det er sunt.

Magnus Vanebo, som er spaltist i Subjekt, tar store ord i bruk når han i et innlegg i Subjekt 19. mars kritiserer min kollega Bård Larsen, Civita og det han kaller «mobben på Twitter».
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
rasisme, ytringsfrihet
Eirik Løkke

Når antirasismen misbrukes

Å bekjempe rasisme har stor oppslutning i Norge. Det er en god ting, men det kan misbrukes.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

En personlig historie om rasisme og ytringsfrihet

Ny episode av Liberal halvtime med Lisa Esohel Knudsen, forfatter og rådgiver i Minotenk.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Eirik Løkke

Var det en tabbe å invitere Steve Bannon til nordiske mediedager?

En inkluderende offentlighet løser ikke alle problemer, men muligheten er større når man inviterer til debatt og dialog, enn når man forfekter no-platform og cancelculture.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård LarsenMathilde Fasting

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

I denne podcastepisoden går Bård Larsen gjennom utfordringene for liberale demokratier. Det er alt fra falske nyheter, populister og knebling av ytringsfrihet, til oppfatninger om «folket» som ekskluderer og hindrer mangfold og meningsbrytning.
Demokrati
24 nov
onsdag 24 november 2021 kl. 00:00

Ytringsfrihetsforum: Bør staten straffe hatefulle ytringer?

I Norge er det straffbart å ytre seg diskriminerende eller hatefullt mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning. Hvilke konsekvenser har denne loven? Er det en nødvendig beskyttelse av minoriteter, eller er loven - og måten den blir håndhevet på - et uttrykk for klare mangler på ytringsfriheten i Norge?
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Hets, konformitetspress og scenenekt. Truslene mot pressen og akademia kommer også innenfra.

Ingen som bruker friheten sin, kan være fritatt for kritikk og debatt. Kritikk er både en anerkjennelse av og en forutsetning for at forskningen hele tiden skal strekke seg etter sine egne idealer. Men hets, konformitetspress og scenenekt trenger vi ikke.
ForskningDemokratiYtringsfrihet
4 okt
mandag 4 oktober 2021 kl. 12:00

Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Se video fra første møtet i #Ytringsfrihetsforum med Glacier Kwong, politisk aktivist fra Hong Kong og Research Fellow ved Hong Kong Democracy Council in Washington DC, og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister og leder i Venstre.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Jan Erik Grindheim

Utviklingen i sosiale medier truer demokratiet

Et tøffere debattklima i sosiale medier utfordrer ytringsfriheten. Hvilket ansvar har journalister og redaktører for at dette ikke truer vårt liberale demokrati?
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterYtringsfrihetMedia
Eirik Løkke

Liberalere i alle partier, foren eder!

Den nye identitetspolitiske bevegelsen er i mindre grad interessert i god mediekritikk. Det de er interessert i, er å hindre debatt som går på akkord med deres egen virkelighetsforståelse. Det er en oppskrift på mer polarisering og en trangere offentlighet. Skal vi motvirke en slik utvikling, trenger vi å kultivere en liberal forståelse av ytringsfriheten, skriver Eirik Løkke i Nordnorsk debatt.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Kolbeinstveit

Liberal intoleranse

I kampen for å verne om det liberale bør vi passe oss for å utdefinere meningsmotstandere. Toleranse handler om å holde ut meninger vi misliker sterkt, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerDemokrati og rettigheterYtringsfrihet

Ingen frihet uten ytringsfrihet

Humanist forlag gir i disse dager ut antologien Ingen frihet uten ytringsfrihet. Lars Fr. Svendsen, Bård Ludvig Thorheim, Bård Larsen, Eirik Løkke og Lars Kolbeinstveit, som alle er tilknyttet Civita, har bidratt i boken sammen med flere andre.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om akademisk frihet

I vår tid er den akademiske friheten, i likhet med ytringsfriheten, under press. Men hva menes egentlig med akademisk frihet, og hvordan skiller den seg fra ytringsfriheten? Hør ny episoden her!
ForskningYtringsfrihetUtdanning og forskning

Skal ytringsfriheten også gjelde for ekstremister?

Hør ny episode av vår podcast Liberal halvtime med Sarah Zahid, medlem av ytringsfrihetskommisjonen, forfatter og jusstudent ved Universitetet i Bergen.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

No-platforming

No-platforming (avplattforming, scenenekt) betyr å nekte noen taletid eller plass i offentligheten med den begrunnelse at meningene deres kan være krenkende eller hatefulle.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Kolbeinstveit

Forslag om ny blasfemiparagraf er intolerant og bør avvises av KrF og Ap

"Det åpne og liberale samfunnet taper hvis disse intolerante kreftene får gjennomslag", skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Liberal halvtime: Politisk satire og krenkelseskultur

Hvordan er forholdene for politisk satire i dag? Blir folk lettere krenket enn før? Og er det noe 5080 Nyhetskanalen ikke tør å tulle med?
IdeerYtringsfrihet

Julian Assange og ytringsfrihet

"Det er selvsagt Helmich Pedersens privilegium å velge sine politiske kamper, men med tanke på at Assange har blitt en stor trussel både mot personvernet og demokratiet, burde han ikke bli forundret over at han ikke får støtte fra oss på den liberale høyresiden." Eirik Løkke i Vårt Land.
IdeerYtringsfrihet
Bård Larsen

Uviktig «politisk» kunst?

"Skal vi se til den farlige kunsten må vi gå til autoritære regimer, der kunstnere risikerer liv, helse og sikkerhet. Egentlig bør vi prise oss lykkelige, for med mindre man tegner Profeten, står kunsten som frie ytringer som en påle i norsk samfunnsliv", skriver Bård Larsen.
ØkonomiYtringsfrihet

LIVE podcast fra Bergen: Ytringsfrihet på campus

Liberal halvtime inviterte til live podcast fra Studentersamfunnet i Bergen. Temaet var ytringsfrihet og debattklimaet både i studentmiljøer og i samfunnet generelt.
IdeerYtringsfrihet

Ytringsfrihet

En grunntanke i det liberale demokratiet er at borgerne er likeverdige, og at alle har retten til å uttrykke sitt syn på hvordan samfunnet er og bør være.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Jonas Vikingstad

Bruk ytringsfriheten, ikke undertrykk den

"Et av de sterkeste våpnene mot hat og fordommer er ytringsfriheten," skriver Jonas Vikingstad.
IdeerYtringsfrihet
Bård Larsen

Å sanke stemmer for diktatur

"Vi kan ikke tillate en fremmed, ganske fiendtlig statsmakt å sanke stemmer på norsk jord for å gi sin president blankofullmakt til mer vold og mer undertrykkelse mot egen befolkning," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiDemokrati og rettigheterYtringsfrihet

Er ytringsfriheten i krise?

Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Klær til besvær

Bør niqab og burka forbys - for sikkerhets skyld? Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

I et fritt samfunn har man ikke noen rett til ikke å bli krenket

Vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Robert Moods mot

Kristin Clemet i Aftenposten: "En viktig årsak til at Norge er et så godt og velfungerende samfunn, er at vi har et embetsverk som kan tjene alle regjeringer like godt. Det er selve syretesten i vårt demokrati. Embetsverket skal forholde seg nøytralt til skiftende regjeringer, og det skal likebehandle borgerne."
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet