Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
terror, vold
Bård Larsen

Terror og vold

Mange føler for å understreke at den grusomme terroren i Israel må forstås på bakgrunn av undertrykkelse. Logikken synes å være at jo mer grusom handlingen er, desto verre må undertrykkelsen som motiverer den være.
TerrorismeInternasjonaltForsvar og sikkerhet
Lars Kolbeinstveit

Ytringsansvar er vanskelig

I diskusjonen om ytringsansvar må vi skille mellom å oppfordre til vold, og å uttrykke uenighet ved bruk av vold.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Vold mot barn og unge

Kristin Clemet svarer Stian Tobiassen, som er psykologspesialist ved Stine Sofies Stiftelse.
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Forskning og vold

I et innlegg i Klassekampen 3. februar skriver tidligere skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), at «med skiftende innfallsvinkler hamrer Kristin Clemet løs på forskerne som har bidratt til å sette utsatte barns situasjon på dagsorden både før og under pandemien (sist i Klassekampen 26. januar)».
ForskningPolitikk og samfunn
Stian Skår Ludvigsen

Nr. 15 2011: Rus og vold

Rossow og Nordströms SIRUS-rapport om skjenketider og vold har fått en del oppmerksomhet. Rapporten sier at en endring i skjenketid på én time vil medføre en endring i vold på 17 prosent. Dette notatet kritiserer metodebruken i rapporten, og gir et innblikk i en del av forskningssosiologien som sjeldent belyses: hvordan forskere publiserer sine resultat - og hvordan publiseringsprosessene kan lede til at funnene overdrives.
Ruspolitikk