Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
arbeid
Mathilde FastingHege Moen

En ny velferdsmodell – uten fattigdomsfeller og bedre arbeidsinsentiv for de uføre?

Nettavisen har kastet seg inn i en betent velferdsdebatt.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
trygder
Mathilde FastingHege Moen

Vi trenger nye ideer

Dagens trygdesystem ikke bidrar godt nok til å få flere i arbeid. Trygdesystemet må forenkles og forbedres.
Økonomi og velferd
gammel sykkel
Hege MoenMathilde Fasting

Hvordan løfte lavinntektsfamilier ut av fattigdom?

Garantiinntekt med en påbyggingsmodell bør bli en ny velferdsløsning.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Eirik Løkke

Er det for enkelt å motta trygd?

Er den norske velferdsstaten for generøs? Bør det bli vanskeligere å motta trygd? Og bør ytelsene reduseres, eller bør de tvert imot økes?
Velferdsstaten
trygd kalkulator
Hege MoenMathilde Fasting

Hva med å se på offentlige kapasitetsutfordringer i et større bilde?

Det er lite bærekraftig å løse offentlige kapasitetsutfordringer ved å stadig kaste penger etter problemene.  
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Pixabay.com/Tumisu
Torstein Ulserød

Kampen mot uverdigheten

Det norske debattklimaet er klamt nok som det er. Denne uken ble det enda litt klammere. Et liberalkonservativt ungdomsparti kan altså ikke få lov til å være så frimodig å foreslå kutt i velferdsordninger, med mindre budskapet er filt til av Høyres kommunikasjonsavdeling, slik at ingen kan bli støtt, skriver Torstein Ulserød i Minerva.
Politikk og samfunnVelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Kontantstøtte, AAP og uføretrygd bør erstattes med garantiinntekt

"Vi foreslår å innføre en garantiinntekt med to enkle standardiserte tillegg, for å erstatte andre velferdsytelser i Nav. Tilleggene kan innvilges gjennom behovsprøving, men med en svært forenklet vilkårsvurdering i forhold til dagens prosesser."
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd

Er trygdesystemet godt nok, eller trenger vi nytenkning?

Se video fra frokostmøtet med Torbjørn Røe Isaksen, Ann-Hélen Bay, Kalle Moene og Simen Markussen her.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd
3 jun
onsdag 3 juni 2020 kl. 00:00

Er trygdesystemet godt nok, eller trenger vi nytenkning?

Se video fra Civitafrokost med Torbjørn Røe Isaksen, Ann-Helén Bay, Kalle Moene og Simen Markussen:
VelferdsstatenReformerTrygder og pensjonerOffentlige utgifter
Kristin Clemet

SYKELØNN: Når det politiske motet svikter

VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Hallstein BjerckeMarius Doksheim

VELFERD: For mange på trygd

VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting