Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Nei, Trond Giske, en tenketank er ikke «fundamentalt udemokratisk»

Det er ikke udemokratisk at andre enn medlemmer av de politiske partiene «lager politikk».
IdeerPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Civitas virksomhet

Civita er en liberal tankesmie som forsøker å utvikle og formidle ideer og kunnskap på viktige samfunnsområder. Vi driver utredningsvirksomhet, kurs og seminarer, og vi har en lang rekke møter med debatt og dialog om spørsmål som er viktige for samfunnsutviklingen.
IdeerPolitikk og samfunn

Tenketank

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn

Tankesmie

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Tenketankene i norsk offentlighet

På sitt beste kan tenketanker bidra til en bedre og mer langsiktig politisk debatt. På sitt verste kan de forsterke politisk spill. Lars Gauden-Kolbeintsveit i Stavanger Aftenblad.
Ideer
Kristin Clemet

Tankesmienes faglige arbeid er viktig

"Det som bekymrer meg, er at flere enn Hessen skal tro at tankesmiene er en slags utspillsfabrikker som engasjerer seg i samfunnsdebatten uten en faglig og akademisk forankring. Det ønsker nemlig ikke Civita å gjøre", skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Fortsatt overfladisk fra Lerø

"Civita driver et faglig utredningsarbeid og skaper åpne møteplasser for debatt. Vi vedkjenner oss vårt politiske ståsted, og det påvirker selvsagt valget av temaer vi tar opp - men vi jukser ikke med den faglige kvaliteten på utredningene. Dessuten prøver vi alltid å ha gode utredninger som bakgrunn for de debattene vi deltar i. Er vi dermed mer «ideologisk styrt» enn mange forskere er - eller for eksempel Lerø selv?" Kristin Clemet svarer Magne Lerø.
Ideer
Torstein Ulserød

Om partienes, medienes og tankesmienes rolle

Demokratiet er truet av svekkede partier og ”kommersielle” tankesmier, i følge Gudleiv Forr. Det var visst bedre før da Arbeiderpartiets Tenkeloft og partiavisene tok seg av politikken. Torstein Ulserød har svart i Dagbladet.
Ideer
Mathilde Fasting

Høyrekreftenes lausbikkjer

"De politiske tankesmiene har en fordel politikerne ikke har. De kan tillate seg å mene og argumentere for saker som politikerne enten ikke vil, tør eller kan selv. Civita skal ikke sanke stemmer til neste valg. Rollen som utfordrer, i beste fall en som legger premissene for en sak som blir politikk en stund senere, er vel tankesmiens våte drøm," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Ideer
Kristin Clemet

Tankesmienes rolle

"Skal tankesmiene ha livets rett, må de være noe mer enn forutsigbare motdebattanter. Og skal de tilføre debatten noe nytt, må de selvsagt – i tillegg til sine ideologiske posisjoner – bidra med noe faglig," skriver Kristin Clemet i DN, i et svar til førsteamanuensis Erling Sivertsen ved Høgskulen i Volda.
Ideer
Kristin Clemet

Hva er en tankesmie?

"De ideologisk orienterte tankesmiene er ikke et alternativ til de politiske partiene, men et supplement. Vi står friere og kan ofte tenke mer prinsipielt, mer langsiktig og mer dristig enn et politisk parti kan gjøre. Kommunikasjonen behøver ikke være like strategisk, for vi skal ikke velges. Og vi kan tilby akademisk kunnskap i en tilgjengelig form, hvilket ofte er nyttig for politikken," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer

STATSAUTORISERT: Tankesmier med statsmonopol

Ideer
Kristin Clemet

Et råd til Agenda

"Hvilken policy Agenda vil velge for seg, vet jeg ikke. Mitt håp er imidlertid at også Agenda vil legge vekt på å gjennomføre seriøse utredninger. Mange av de debattene vi nå inviteres til med Agenda - før denne tankesmien overhodet har kommet i gang - bringer oss nemlig i et dilemma: De kan gjøre tankesmiene til det vi i sin tid ble beskyldt for å være, nemlig "tanketomme" synsere, og det ønsker ikke Civita å bidra til," skriver Kristin Clemet.
Ideer
Kristin Clemet

Tankesmien Civita og Huitfeldt

"Mye av det Civita tilbyr, er blitt veldig populært. Jeg tror det blant annet har sammenheng med at Civita - i motsetning til de politiske partiene - ikke er det Huitfeldt tror. Partiene må ofte være "propagandasentraler" - det ligger i sakens natur. En tankesmie, derimot, kan tillate seg å tenke litt mer fritt, litt mer langsiktig, litt mer prinsipielt. Det setter mange pris på," skriver Kristin Clemet etter gårsdagens debatt med kulturministeren.
Ideer