Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
skatt, økonomi, reform

Skatt

Skatt er en pålagt pengeytelse fra det private til det offentlige, uten direkte motytelser, og har som hovedformål å finansiere offentlige utgifter.
ØkonomiSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

De borgerlige må bli bedre til å argumentere for skattekutt

Borgerlige politikere kan rette ryggen og argumentere for at skatteletter kan gi både velferd og frihet.
Økonomi
Mathilde Fasting

Gi og ta

All verdens fine ord om nedtrapping av skatt på arbeidende kapital hjelper fint lite hvis nedtrappingen egentlig betyr en opptrapping, skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Økonomi
Kristin Clemet

Skatten vår

«Det er fullt mulig å senke skattenivået uten at det fører til et kaldere samfunn eller mindre fellesskap. Lettelser i skatten kan tvert om gi oss mer å fordele siden.» Kristin Clemet i Vårt Land:
Økonomi

Skattelette er sparing

"En regjering som velger å spare gjennom skatteletter, kan på ansvarlig vis over en stortingsperiode legge budsjettrammene nær 4-prosentsregelen. Det øker handlingsrommet. Handlingsregelen bygger på at sparing til utfordrende tider skal skje både på offentlig og privat hånd. En ansvarlig regjering bør gjenopprette den balansen," skriver Villeman Vinje i Finansavisen.
Økonomi
Villeman Vinje

Nr.6 2008: Skatteletter virker

Skattelettelser fører til økt arbeidsinnsats, økonomisk vekst og offentlige inntekter.
ØkonomiSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Skatt vs. velferd

"Jeg er ingen ekspert på skattesystemer, så i denne omgang skal jeg ikke kommentere valget av modell. Jeg konstaterer bare at Civitas egen skatteekspert, Villeman Vinje, gjerne hadde sett en litt annen modell - og at de andre ikke-sosialistiske partiene også vil gjøre det litt annerledes", blogger Kristin Clemet. "Mitt poeng i denne bloggen er et annet - nemlig diskusjonen om skatt vs. velferd".
VelferdsstatenØkonomiSkatt og avgifter