Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
War's destruction in Ukraine
Bård Larsen

Ikke godt ment – Om Rødt og holdningen til Ukraina

Rødts nei til å hjelpe ukrainerne kom ikke ut av ingenting. Og en omgjøring på landsmøtet i april løser ikke Rødts grunnleggende illiberale ideologi.
DemokratiUtenrikspolitikkNorsk politikkKommunisme
Eirik Løkke

Eivor Evenrud om Oslopolitikken og veien fra Rødt til Arbeiderpartiet

I denne episoden forteller Eivor Evenrud om hvorfor hun forlot Rødt til fordel for Arbeiderpartiet, og om utfordringene for Oslo fremover.
IdeerNorsk politikk
våpenstøtte
Bård Larsen

Ytre venstres uvillighet mot å støtte Ukraina

Både Rødt og SV har en lang tradisjon for å støtte frigjøringsbevegelser rundt omkring i verden. Frigjøringsbevegelser som selvsagt måtte væpnes. Men ikke Ukraina. De skal ikke kunne frigjøre seg.
Norsk politikkPolitikk og samfunnForsvar og sikkerhet
Aslak Versto Storsletten

Rødt viser dårlig forståelse av grunnleggende sammenhenger

Rødt har åpenbart problemer med å forstå at virksomheter må gå med overskudd for å overleve, enten man driver en ordinær butikk, eller om man leverer velferdstjenester til befolkningen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Rødts kamp mot «Forskjells-Norge» mangler troverdighet

Å skape velstand er et av de viktigste fenomenene bak vår moderne sivilisasjon. Det er også et av fenomenene som ytre venstre er minst opptatt av.
UlikhetArbeid og sysselsetting
Bjørnar Moxnes, partiet Rødt
Bård Larsen

Hva så om Rødt fryser ut de verste?

Etter invasjonen av Ukraina har nettstedet til Rødt-medlem Pål Steigan kommet i kraftig søkelys. Oppmerksomheten rundt Steigan og kompanis ganske utilslørte støtte til Putin og Russland har blitt for kraftig kost for Rødt.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Hestesko
Theodor Barndon Helland

Rødt, Frp og hesteskoteorien

Så langt har vi i Norge vært heldige ved at Fremskrittspartiet har fungert som en trykkventil mot ytre høyre. Derfor er ingen tjent med at partiet forsøker å utkonkurrere Rødt når det kommer til populistiske forslag. Nå for tiden skal det dessuten godt gjøres.
Norsk politikkPopulisme
Revolusjon Rødt
Bård Larsen

De velvillige

Unnfallenheten for Rødts idégrunnlag bidrar til en svekkelse av vår demokratiske beredskap.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKommunisme
folk
Sondre Hansmark

Gatas makt

Det virker som om det er årevis siden Senterpartiet var et lite bondeparti og Rødt et sært prosjekt for marxist-leninister. De har mobilisert nye velgergrupper som ikke føler at politikken har sett dem.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Strøm
Sondre Hansmark

Rødt og Frp ønsker en makspris på strøm. Det kan gi oss en strømkrise.

Kraftsystemer er komplekse greier. Det tåler ikke lite gjennomtenkte løsninger.
Økonomi og velferdØkonomiske systemerKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Rødts gode intensjoner

"Rødt er for uærlig i omgangen med sin egen ideologi. For selv gode intensjoner kan brolegge veien til helvete", skriver Gard Løken Frøvoll.
DemokratiDemokrati og rettigheterAndre ideologierPopulisme
Gard Løken Frøvoll

Kommunisme uten støtte

Få av Rødts velgere er ideologiske kommunister. De er bare misfornøyde med det etablerte. 
IdeerDemokrati og rettigheterKommunisme
Mats Kirkebirkeland

Revolusjon med Rødts skolepolitikk?

"Det er uansett ingen tvil om at Rødt har en svært radikal skolepolitikk – som er godt begrunnet og som delvis har støtte i forskningen, hvis man vurderer hvert forslag for seg. Det innebærer neppe en revolusjon i ordets rette forstand. Men det ville være en skolepolitisk revolusjon."
Skolepolitikk
Bård Larsen

Rødt sier det selv: Revolusjon!

Rødt er selverklærte revolusjonære – nevnt 14 ganger i inneværende prinsipprogram – noe som for Rødt er selve bunnplanken i det å skille seg ut i den norske, venstreradikale faunaen.
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Kristin Clemet

Civita og de autoritære

"Alt i alt er det nok en ganske fin balanse i det vi så langt har gjort, ikke minst takket være arbeidene til min kollega Bård Larsen."
DemokratiDemokrati og rettigheter
Gard Løken Frøvoll

Vedum avhengig av Rødt og MDG

"Marginene rundt sperregrensen er små. Faller Rødt eller MDG under, samtidig som senterpartister får kalde føtter, kan valgdagen bli riktig så spennende," skriver Gard Løken Frøvoll.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Dagsavisens uutholdelige letthet

"Det er feil at jeg og mine kolleger kritiserer Rødts prinsipprogram bare fordi ordet «kommunisme» står i programmet", skriver Kristin Clemet.
Norsk politikkDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Rødt og revolusjon i et liberalt demokrati

"Sett i lys av dette er det forbløffende naivt at mange på venstresiden er så raske med å «tilgi» Rødt og ønske dem velkommen inn i varmen. Det skulle altså gå syv år fra å erklære statskupp til å bli helt vanlige venstresosialdemokrater. Dette mens Vårt Land altså mener at Rødt er et mer normalt parti enn Frp"
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Kristin Clemet

Utrolige holdninger i Vårt Land

"I Fremskrittspartiets program står det ingen verdens ting som kan minne om revolusjon. Partiet plasserer seg godt innenfor det liberale demokratiet. Vårt Lands kommentator mener likevel at Rødt er et mer normalt politisk parti enn Fremskrittspartiet", skriver Kristin Clemet.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Ta ansvar, Rødt

DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Hva feiler det Rødt?

"Her ser vi altså ett mulig resultat når Mimirs kampfeller ikke kan lese kritisk. Det gir oss kanskje også et innblikk i hva som, blant mye annet rart, rører seg på grasrota i Rødt."
DemokratiNorsk politikkDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Civitas virksomhet

Civita er en liberal tankesmie som forsøker å utvikle og formidle ideer og kunnskap på viktige samfunnsområder. Vi driver utredningsvirksomhet, kurs og seminarer, og vi har en lang rekke møter med debatt og dialog om spørsmål som er viktige for samfunnsutviklingen.
IdeerPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Ja, Rødt er bedre enn nazismen

"I sum er Rødt et dypt problematisk parti, men det er problematisk helt uten Hitler", skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierNazisme og fascismeKommunisme
Aslak Versto Storsletten

Suksessoppskriften som blir misforstått

Politikere fra Rødt sminker historien for å selge inn sine reaksjonære forestillinger.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Bård Larsen

Partiet Rødts oppblåste selvbilde

"Rødt har en ukuelig tro på Mor Stat. Siden kapitalismen skal avskaffes, legger arbeidsprogrammet (som tross alt må forholde seg til en førrevolusjonær virkelighet) opp til en massiv statliggjøring av økonomisk virksomhet."
Offentlig eierskapNorsk politikkPolitikk og samfunn
Aslak Versto Storsletten

Slik vil Rødt bruke opp fellesskapets penger

Rødt har begynt å skjønne at luftige, naive visjoner ikke samler en bred velgermasse. Nå skal partiet vedta et mer «realistisk program», men mellom linjene skimtes fortsatt det kommunistiske spøkelse, skriver Aslak Versto Storsletten.
Offentlig eierskapNorsk politikkKommunisme
Gard Løken Frøvoll

Rødt er mer enn langt nok til venstre

Venstresidens skatteøkninger er ikke moderate, skriver Gard Løken Frøvoll.
Norsk politikkSkatt og avgifter
Aslak Versto Storsletten

Moxnes-profittering

Det blir ikke mer mangfold i barnehagesektoren med kommunisme, Rødt, skriver Aslak Versto Storsletten i VG.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Kan penger vokse på trær?

Rødt ønsker “et nasjonalt forbud mot profitt i velferden», og definerer velferden som “alt fra sykehjem, asylmottak og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester”. Hvis dette blir resultatet av forhandlinger på rødgrønn side etter valget i 2021, får vi, for velferdsstatens skyld, håpe at penger kan vokse på trær. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Eirik Løkke

Timbro og populismen

I en leder i Klassekampen 16/9 kritiserer Mari Skurdal Timbros europeiske populisme-index. Skurdal tar feil på to vesentlige punkter. La meg begrunne hvorfor. Eirik Løkke i Klassekampen.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Rødt skandaliserer seg selv

Hvis man har innsett at kommunismen er en katastrofe, er minstekravet egentlig å slutte å være kommunister. Bård Larsen i Minerva.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

En annen bøtteballett

Min kritikk av Rødt handler ikke om hva Rødt mener om ulikhet, privatisering eller klassesamfunnet. Det hører til i en helt ordinær politisk diskurs i et liberalt demokrati. Det jeg advarer mot er kommunisme som foreldet, forfeilet og menneskefiendtlig tankegods. Altså kommunisme som «en annen bøtteballett» enn den øvrige venstresiden. Bård Larsen i Vårt Land.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

En urovekkende tid

Det er ikke proletariatets diktatur vi skal bekymre oss for, ikke generaler til hest heller. Trusselen fra Rødt er mer subtil enn som så. Bård Larsen i Vårt Land.
DemokratiNorsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Vesten som kortidsminneforening

Vi har glemt at det liberale demokratiet er en skjør og komplisert politisk konstruksjon som har kjempet med nebb og klør for å overleve. Bård Larsen i Vårt Land.
DemokratiNorsk politikkDemokrati og rettigheter