Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Rom for etisk debatt

"Det å ha meninger som går mot majoriteten, og å respektere dem, selv om man er uenig, er adelsmerket for et liberalt demokrati. Det må være mulig å ha etiske debatter, kunne kritisere eller applaudere ulike etiske posisjoner, uten å bli oppfattet som moraliserende eller ”mørkemenn”. Denne typen debatter er de mest krevende samfunnsdebatter vi kan ha," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Ideer
Bård Larsen

Reservasjonsrett: Sinnet som forbauser

"En pasifist ville neppe være komfortabel med å avtjene siviltjeneste ved et vervekontor, like lite som en abortmotstander er komfortabel med å henvise til abort. Den etiske dimensjonen underkommuniseres, fordi mange frykter at reservasjonsretten er et steg tilbake for kvinnesaken. Det er forståelig, men i et solid liberalt samfunn bør vi kunne unngå en så konstruert motsetning," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
Ideer
Kristin Clemet

Verdidebattene og NRK Debatten

"To viktige prinsipper står mot hverandre: Det ene er at alle, i dette tilfellet alle kvinner, skal ha rett til alle lovbestemte helsetjenester. Det andre er at vi i et liberalt demokrati bør fremelske meningsmangfold, beskytte samvittighetsfriheten og respektere mindretallets syn. I denne saken er det mulig å imøtekomme begge prinsipper på en god måte," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Ideer

Civita-notat: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

Debatten om fastlegers reservasjonsrett går nye runder. Dette Civita-notatet fra 2012, skrevet i samarbeid med tankesmien Skaperkraft, diskuterer problemstillingene. Notatet argumenterer for at retten til abort kan forenes med fastlegers reservasjonsrett, slik at fastleger kan utføre sitt arbeid uten å gå på akkord med egen samvittighet.
Ideer
Kristin ClemetMorten Magelssen

Reservasjonsretten ikke et problem

"Debatten om fastlegers reservasjonsmulighet ved aborthenvisninger har ført til en sunn åpenhet om denne praksisen", skriver leder i Civita Kristin Clemet og Morten Magelssen, stipendiat ved Senter for medisinsk etikk og tilknyttet tankesmien Skaperkraft, i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Reservasjonsmuligheten bør opprettholdes

Hele samfunnet nyter godt av at borgerne har høye moralske standarder som de evner å etterleve.
Ideer

Hvem skal få reservere seg mot abort?

Bør reservasjonsretten også gjelder fastleger som henviser til abort eller andre tjenester som strider mot deres samvittighet? Hvilke konsekvenser vil det i så fall ha for kvinner som ønsker abort, og hvilke konsekvenser kan det ha for legers ønsker om å få reservere seg også mot andre former for behandling? Se film fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheter
Kristin ClemetMorten MagelssenHallvard Jørgensen

Nr. 17 2012: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

I dette felles notatet fra tankesmiene Skaperkraft og Civita argumenteres det for fastlegers reservasjonsrett. Det gjør vi samtidig som vi anerkjenner at dette er svært vanskelige spørsmål. Notatet innledes med en grundig gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og tidligere uttalelser fra involverte instanser og deretter følger en drøfting av de etiske argumentene.
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Frokostmøte 9.10: Skal leger få reservere seg?

Helsepersonell kan reservere seg mot å utføre abort. Bør reservasjonsretten også gjelde fastleger som henviser til abort eller andre tjenester som strider mot deres samvittighet? Kjell Erik Øie, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Jan Emil Kristoffersen, overlege ved Akershus Universitetssykehus, Hege Gjessing, president i Legeforeningen, og Laila Dåvøy, stortingsrepresentant (KrF), diskuterer.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

KrF og det liberale demokratiet: Er KrF enig med Vårt Land?

"Hvis Bollestads uttalelser kan sies å være KrF på sitt beste - er det KrF på sitt verste når partiet trekker stigen opp etter seg bare partiet får ivaretatt sine egne interesser og/eller når partiet påtvinger alle andre sine egne mindretallsinteresser," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Ideer
Kristin Clemet

Reservasjonsdebatt på avveie

"Jeg syns ikke det er vanskelig å forstå argumentene fra dem som ønsker å frata fastlegene reservasjonsmuligheten. Men jeg syns det er litt rart at ikke flere også har forståelse for det motsatte standpunkt - nemlig at det har en verdi å kunne imøtekomme et mindretall med kvaler - og at vi bør kunne gjøre det, så lenge det kan skje uten at det går utover kvinnenes rett til å få den hjelpen de trenger," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Ideer
Kristin Clemet

Eutanasi og abort

"Et samfunn bør, etter min oppfatning, strekke seg langt for mennesker som har samvittighetskvaler i slike spørsmål, som dreier seg om livets begynnelse og slutt. Vi bør unnlate å ekskludere eller skyve dem ut i kulden, dersom det er mulig å unngå det. Samfunnet trenger alle stemmer i slike dypt moralske spørsmål. Derfor bør også fastleger som ikke har samvittighet til å henvise til abort, få lov til å være fastleger," skriver Kristin Clemet.
Ideer
Kristin Clemet

Politisk kvarter 29. januar 2038: Debatt om reservasjonsretten

Kan problemstillingene i debatten om reservasjonsretten for henvisning til abort bli tydeligere, dersom vi ser for oss en fremtid der aktiv dødshjelp er tillatt? Kristin Clemet blogger med utgangspunkt i debatten mellom Erna Solberg og Jens Stoltenberg i politisk kvarter 29.1.14.
Ideer