Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
The World in Winter
Bård Larsen

Vinteren kommer, 1962.

Hvor kom de fra, kaosrytterne som så intenst forsøker å overbevise oss om at verden ikke har gått fremover?
DemokratiPopulisme
Mathilde Fasting

Hvordan ser populister på demokratiet?

Populisme finnes både på høyresiden og venstresiden. Hvorfor er populisme så ødeleggende for demokratiet? Hva er den konservative revolusjonen og hvor ser vi den i dag?
IdeerDemokratiPopulisme
fagforening
Bård Larsen

Det finnes ingen vei tilbake fra putinisme og trumpisme

Selv ikke krigen i Ukraina vil kunne vekke høyresidens mest ivrige apokalyptikere. Den vestlige kulturens helligste krigere har sluttet å tro på sannhet og demokrati. Hvordan skal resten av høyresiden forholde seg til det?
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Marine Le Pen, Frankrike
Skjalg Stokke Hougen

Truer den frie verden

Marine Le Pen får mulighet til å revansjere forrige presidentvalg. Valget blir annerledes i år, hun kan faktisk vinne. Det vil få være tjent med.
InternasjonaltPolitikk og samfunnPopulisme
debatt, kulturkrig
Bård Larsen

Kulturkrigen kan ikke vinnes i et liberalt demokrati

Med mindre man tror at ulike mennesker med ulike verdier er noe som kan overvinnes på veien mot Nirvana, må vi kunne leve med det vi oppfatter som både slemt og idiotisk.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Hestesko
Theodor Barndon Helland

Rødt, Frp og hesteskoteorien

Så langt har vi i Norge vært heldige ved at Fremskrittspartiet har fungert som en trykkventil mot ytre høyre. Derfor er ingen tjent med at partiet forsøker å utkonkurrere Rødt når det kommer til populistiske forslag. Nå for tiden skal det dessuten godt gjøres.
Norsk politikkPopulisme
folk
Sondre Hansmark

Gatas makt

Det virker som om det er årevis siden Senterpartiet var et lite bondeparti og Rødt et sært prosjekt for marxist-leninister. De har mobilisert nye velgergrupper som ikke føler at politikken har sett dem.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Theodor Barndon Helland

Ytre høyre svekkes i Polen og Ungarn

Det finnes håp om at liberale krefter vinner frem.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Bård Larsen

6. januar var en test

Vi på god vei inn i en tid der det store politiske skillet ikke står mellom høyre – og venstresiden, men mellom sannhet og løgn.
DemokratiIdentitetspolitikkUSAPopulisme
Bård Larsen

Folket har alltid rett, bortsett fra når det tar feil

Det er lov å mene at folket tar feil.
DemokratiPopulisme
Bård Larsen

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

Når et demokrati går i stykker, skjer det imidlertid ikke med et brak. Det skjer fordi maktmennesker «i det stille» legger beslag på de institusjonene som i utgangspunktet skal sikre oss mot overgrep fra stat eller majoritet. Da gjelder det å passe på! Dette er en bok som kan leses av alle, men den er spesielt egnet for unge voksne.
DemokratiPopulismeDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Case in point

Å bygge bro mellom konservative, som Kathrine Jebsen Moore etterlyser, er vel og bra, men det kan ikke bygges bro mellom liberale verdier og autoritære krefter.
IdeerDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Skuffende, Agenda!

"Mitt råd til gode sosialdemokrater er at det ikke bare er forbrødring mellom by og land som er viktig for å bevare tilliten til et liberalt demokrati (og til Ap). Det samme gjelder tilliten mellom næringslivseiere og arbeidstagere, mellom kapital og fagbevegelse."
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Brede koalisjoner skaper populistiske reaksjoner

Økt ulikhet er blitt trukket frem som en årsak til høyrepopulismens fremvekst i Europa. Men hvorfor har populismen økt også i Europas mest velutviklede velferdsstater?
InternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

En halv sannhet kan være en hel løgn

Den pågående kulturkrigen dreier seg i bunn og grunn om å skrive om historien. Resultatet er at vi står fattigere tilbake.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

En slags ny-fascisme

De autoritære på høyresiden kan omtales som ytterliggående populister eller revolusjonære nasjonalister, men i grunnen koker det ned til det ubehagelige faktum at mye av denne bevegelsen representerer en slags ny-fascisme.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterNazisme og fascisme
Bård Larsen

Déjà vu fra historiens skraphaug

De nye autoritære har funnet ut at de kan få viljen sin uten det klassiske diktaturet, eller uten totalitarisme.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Din og min drittsekk

Også blant noen relativt moderate folk på høyresiden finnes ambivalens til Trump. Her er grunntonen at Trump er vulgær og kanskje ikke ønskelig, men han har tross alt fått til noe og alternativet er ikke stort bedre, skriver Bård Larsen i VG.
USADemokrati og rettigheterPopulisme
Jan Erik Grindheim

Hvorfor har høyrepopulismen vokst i Europa?

Økt ulikhet og innvandring blir ofte sett på som årsaker til høyrepopulismens fremvekst i Europa, men mangelen på politisk profilering i sentrum av politikken er kanskje viktigere.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

«Enten er du med oss, eller så er du mot oss»

Identitetspolitikken til venstre og høyre bekrefter hverandres verdensbilder. Men hvem vil komme best ut fra hoppkanten etter koronakrisen, spør Bård Larsen i Minerva.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Kolbeinstveit

Venstrepopulistiske angrep på næringslivet et samfunnsproblem

«Det er grunner til å bekymre seg for økende ulikhet, men populistiske angrep på privat kapital løser ingenting», skriver Lars Kolbeinstveit i Aftenbladet.
NæringslivØkonomi og velferdUlikhet
Lars Kolbeinstveit

Populister vipper Vårt Land av pinnen

Vårt Land er for lite interessert i å forstå reaksjonene som kommer etter SAS-reklamen. Dermed bidrar de som i utgangspunktet frykter polarisering selv til forsterket polarisering, skriver Lars Kolbeinstveit.
Politikk og samfunnPopulismeMedia

Finnes det noe håp for den offentlige samtalen i Norge i dag?

Gyldendal, Civita og Agenda inviterte til debattmøte på Gyldendalhuset onsdag 27. november der Bård Larsen fra Civita, Sylo Taraku fra Agenda, kommentator Hege Ulstein fra Dagsavisen og forfatter Anne Holt innledet.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Jan Erik Grindheim

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Jan Erik Grindheim har med utgangspunkt i Civita-rapporten «Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?» publisert en engelsk versjon i det akademiske tidsskriftet The Political Quarterly.
DemokratiPopulisme
Eirik Løkke

Timbro og populismen

I en leder i Klassekampen 16/9 kritiserer Mari Skurdal Timbros europeiske populisme-index. Skurdal tar feil på to vesentlige punkter. La meg begrunne hvorfor. Eirik Løkke i Klassekampen.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Folket har rett, bortsett fra når det tar feil

Befolkningen i et demokrati vil alltid og naturligvis bestå av ulike meninger. Og hvis det var slik at det eksisterte en folkemening, er den åpenbart ingen garanti for å ha rett. I alle fall ikke hele tiden. Det har historien erfart oss.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Populisme: Braanens forklaringsproblem

"Det som kan ødelegge demokratiene våre er at det har åpnet seg et handlingsrom for høyrenasjonalistiske hyener, og autoritære venstreradikale, med kulturkampen som slagmark."
DemokratiTotalitære og autoritære regimerPopulisme
Eirik Løkke

Kampen om Europas sjel

"Brannen i Notre-Dame brukes av europeiske populister som et varsel om Europas forfall. De er ikke helt på villspor."
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Wikimedia Commons. Photo by Itzik Edr
Bård Larsen

Elitistisk arroganse

«En kan si mye om Bernard-Henri Lévy, men vi skal være glad for at det også finnes sånne som han.» Bård Larsen i Morgenbladet.
IdeerPolitikk og samfunn
Torstein Ulserød

FrP har foreslått noe drøyt igjen

Forslagene fra FrPs innvandrings- og integreringsutvalg om skjerpede straffesoner fremstår som lettvint populisme. Det er ikke FrP alene i norsk politikk om å drive med, skriver Torstein Ulserød i VG.
IntegreringRettsstatPopulismeInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Filosofen: Hva gjør vi med høyrepopulismen?

Det handler om å ta bekymrede velgere alvorlig. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
DemokratiPopulisme
Bård Larsen

Senterpartiets retoriske populisme

"Siden vi lever i en tid med store konflikter, polarisering og mørke skyer på himmelen, er det ikke sikkert at populistisk retorikk og konstruerte motsetninger er det beste tilskuddet til å samle nasjonen om liberale, norske verdier."
DemokratiNorsk politikkPopulisme
Bård Larsen

Amerikanske tilstander

«Alle» er bekymret for polariseringen, men det er så som så med selvinnsikten hos enkelte. For det er alltid den andre siden som driver med polarisering. Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Klassekampens nærtagende eliter

De som demonstrerte mot ulven i Oslo sentrum her om dagen er neppe veldig opptatt av Karl Marx’ analyse av det kapitalistiske systemet. Bård Larsen i VG.
DemokratiPopulisme