Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Marine Le Pen, Frankrike
Skjalg Stokke Hougen

Truer den frie verden

Marine Le Pen får mulighet til å revansjere forrige presidentvalg. Valget blir annerledes i år, hun kan faktisk vinne. Det vil få være tjent med.
InternasjonaltPolitikk og samfunnPopulisme
debatt, kulturkrig
Bård Larsen

Kulturkrigen kan ikke vinnes i et liberalt demokrati

Med mindre man tror at ulike mennesker med ulike verdier er noe som kan overvinnes på veien mot Nirvana, må vi kunne leve med det vi oppfatter som både slemt og idiotisk.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Hestesko
Theodor Barndon Helland

Rødt, Frp og hesteskoteorien

Så langt har vi i Norge vært heldige ved at Fremskrittspartiet har fungert som en trykkventil mot ytre høyre. Derfor er ingen tjent med at partiet forsøker å utkonkurrere Rødt når det kommer til populistiske forslag. Nå for tiden skal det dessuten godt gjøres.
Norsk politikkPopulisme
folk
Sondre Hansmark

Gatas makt

Det virker som om det er årevis siden Senterpartiet var et lite bondeparti og Rødt et sært prosjekt for marxist-leninister. De har mobilisert nye velgergrupper som ikke føler at politikken har sett dem.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Theodor Barndon Helland

Ytre høyre svekkes i Polen og Ungarn

Det finnes håp om at liberale krefter vinner frem.
Politikk og samfunnInternasjonalt
Bård Larsen

6. januar var en test

Vi på god vei inn i en tid der det store politiske skillet ikke står mellom høyre – og venstresiden, men mellom sannhet og løgn.
IdentitetspolitikkDemokratiUSAPopulisme
Bård Larsen

Folket har alltid rett, bortsett fra når det tar feil

Det er lov å mene at folket tar feil.
DemokratiPopulisme
Bård Larsen

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

Når et demokrati går i stykker, skjer det imidlertid ikke med et brak. Det skjer fordi maktmennesker «i det stille» legger beslag på de institusjonene som i utgangspunktet skal sikre oss mot overgrep fra stat eller majoritet. Da gjelder det å passe på! Dette er en bok som kan leses av alle, men den er spesielt egnet for unge voksne.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Case in point

Å bygge bro mellom konservative, som Kathrine Jebsen Moore etterlyser, er vel og bra, men det kan ikke bygges bro mellom liberale verdier og autoritære krefter.
IdeerPopulismeDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Skuffende, Agenda!

"Mitt råd til gode sosialdemokrater er at det ikke bare er forbrødring mellom by og land som er viktig for å bevare tilliten til et liberalt demokrati (og til Ap). Det samme gjelder tilliten mellom næringslivseiere og arbeidstagere, mellom kapital og fagbevegelse."
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Brede koalisjoner skaper populistiske reaksjoner

Økt ulikhet er blitt trukket frem som en årsak til høyrepopulismens fremvekst i Europa. Men hvorfor har populismen økt også i Europas mest velutviklede velferdsstater?
InternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

En halv sannhet kan være en hel løgn

Den pågående kulturkrigen dreier seg i bunn og grunn om å skrive om historien. Resultatet er at vi står fattigere tilbake.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Demokrati i trøbbel

Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati ikke er. Selv om det er mye vi kan mislike, kanskje til og med sterkt, er det ikke sikkert at vi vil like det som eventuelt kommer etter liberalt demokrati.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Kristin Clemet

Debatten om populisme

Man kan utmerket godt ha de samme meningene eller bekymringene som mange populister har, uten selv å være populist. Kristin Clemet i Nettavisen:
Ideer
Kristin Clemet

Populisme i politikken – sunt folkevett eller en trussel mot demokratiet?

Hva er egentlig populisme? Hva er problemet med denne typen retorikk, dersom den blir dominerende i det politiske ordskiftet? Og hva gjør vi for å møte den tematikken og de sakene velgerne er opptatt av?
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Lars Fr. H. Svendsen

Er sannheten fortsatt relevant?

"Ronald Reagan anerkjente i det minste at det finnes fakta og opprettholdt altså et skille mellom sannhet og sannaktighet. I Trump-regimet er denne motsetningen falt bort", skriver filosof Lars Fr. H. Svendsen i VG.
IdeerDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Hva skjer med EØS-avtalen?

Hvis Ap endrer sitt grunnsyn på EØS, er regjeringen avhengig av KrF for å sikre EØS-avtalen fremover. Vil KrF på vippen stå fast på sitt EØS-syn og sikre norske bedrifter og arbeidsplasser fortsatt forutsigbarhet?
Økonomi
Bård Larsen

Rødt vil rive ned det Arbeiderpartiet har stått så sentralt i å bygge opp

"Nå får vi det midt i fleisen. Etno-nasjonalismens tilbakekomst, kommunistene rører på seg. Begge i nye, trendy klær og med sukrede programmer. Det er mange som ikke kjenner det igjen." Bård Larsen hos Minerva.
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Myter om høyrepopulistenes oppslutning

"Partier som appellerer til «folket» mot «eliten», og spiller på nasjonalisme og fremmedfrykt, er på fremmarsj i Europa. Men kanskje ikke der vi skulle tro."
Ideer
fagforening
Jan Erik Grindheim

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Opplever land som er blitt styrt av sentrum-høyrepartier en politisk tillitskrise, høy arbeidsledighet, en følelse av utenforskap og manglende fremtidshåp blant velgerne, som igjen fører til økt støtte til høyrepopulistiske partier?
Politikk og samfunnPopulisme
Bård Larsen

Den farlige flokken

"I en tid der demokratiet demonteres og populismen blomstrer, er flokken en farlig metafor å la seg forblinde av," skriver Bård Larsen.
DemokratiIdeer
Lars Peder Nordbakken

Hvorfor det likevel kan gå bra med Italia

" Selv når 25 år med økonomisk stagnasjon og 50 år med institusjonelt forfall omformes til et desperat rop om forandring basert på surrealistiske valgløfter, finnes det håp," skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomi
Bård Larsen

Kampen om historien

"De moderate, liberale demokratene har ikke det samme registeret som de radikale og autoritære. Derfor kan vi fremstå rådville i møtet med den illiberale og rasende trenden vi ser i disse dager, i en vestlig verden som etter de fleste målestokker faktisk er et bedre sted å leve i enn noensinne før," skriver Bård Larsen.
Demokrati og rettigheter
migrasjon

Populisme

Populisme er en politisk strategi blant partier og bevegelser som påberoper seg å representere folket (grasrota) fremfor utvalgte eliter. Begrepet populisme har tradisjonelt hatt negative konnotasjoner.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Iyad el-Baghdadi

Make islam great again

"Til syvende og sist gjelder det å hatsikre samfunnet vårt og holde fast ved idealene om likhet, sameksistens og humanisme," skriver Iyad El-Baghdadi i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Jenny Nortvedt

Er distriktspopulisme et særnorsk fenomen?

Er distriktspopulismen i Norge et særegent fenomen, eller er den en del av en større europeisk trend? I dette notatet diskuteres den kulturelle dimensjonen og avhengigheten og avstanden mellom hovedstaden og distriktene i norsk politikk.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Eirik Løkke

Medier og demokrati i populismens tidsalder – Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA

I dette notatet drøftes forholdet mellom medier og demokrati i populismens tidsalder.
DemokratiUSAPopulismeMedia
Torstein Ulserød

Folkebevegelsen for de få

Norske EU-motstandere på venstresiden insisterer på å representere en bred folkevegelse. Men de har ingen toleranse for folk som begrunner sitt nei på "feil" måte. Torstein Ulserød i Klassekampen.
Demokrati og rettigheter
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Kommunister har ikke tillit til hverandre

Det frie markedet skaper høyere tillit mellom folk. Det glemte forskerne på torsdagens Fafo-konferanse, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i nettavisen Minerva.
Demokrati og rettigheter

Temaside: Civita om populisme

På denne siden har vi samlet noe av det Civitas ansatte har gjort og skrevet om populisme og det liberale demokratiets utfordringer.
IdeerAndre ideologierPopulisme

Jo, trusselen mot den liberale orden stammer fra Det hvite hus

"Professor Øyvind Østerud påstår at de liberale kan takke seg selv for Trump og Le Pen. Analysen har vesentlige mangler," skriver Eirik Løkke.
Ideer
Kristin Clemet

Senterpartiet er Norges mest nasjonalkonservative parti. Frp er mest høyrepopulistiske.

Kristin Clemet svarer Marte Gerhardsen om Senterpartiets populisme.
Ideer
Jonas Vikingstad

Det liberale Europas utfordring

"Vi risikerer å oppleve et mindre fritt og liberalt Europa om populistene skulle få mer makt," skriver Jonas Vikingstad, ungdomsrådgiver i Civita.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Senterpartiets nasjonalisme er en mild bris

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum på trygg liberaldemokratisk grunn.
IdeerNorsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme