Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Frp fremstiller seg selv som det anti-elitistiske partiet. Men…

Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten: Fremskrittspartiets motstand og Høyres stillhet om forslaget til ny valglov er lite kledelig for presumptivt liberale partier, som i hvert fall av og til hevder at enkeltmennesket vet best selv.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Valgets kval

"Partiene bør gradvis åpne opp sine nominasjonsprosesser, og Stortinget bør gjeninnføre adgangen til å stryke kandidater ved kommunevalg," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

De politiske partiene

"Det er uheldig at partiene er blitt så profesjonalisert, og at mediene i så stor grad spiller opp til forestillingen om at vellykkede partier og politikere nærmest bør være feilfrie. Det skremmer nok mange bort fra politikken," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Demokratisk utmattingssyndrom

"Det er ingen grunn til å overdrive utfordringane for det norske demokratiet. Likevel er det nokre teikn som er uroande, og som potensielt kan svekkje den demokratiske legitimiteten. Eit av grepa som kan gjerast for å motverke trenden, er å stimulere deltakinga hjå veljarane i dei politiske prosessane," skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Aktuelt, NRK2: Nominasjoner og kvinner i politikken

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, deltok i NRK2s Aktuelt 24.11., om nominasjoner og kvinner i politikken. Se innslaget og les Løkkes Civita-notat om nominasjonen og deltakelsen i norske partier.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Et demokratisk problem

"Det er foruroligende at bare et fåtall partimedlemmer bestemmer Stortingets sammensetning. Det burde være i alles interesse å motvirke utviklingen av et oligarki, der en liten politikerelite bestemmer stadig mer," skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter

Nominasjoner: Har Støre legitimitet som partileder?

"Det er liten grunn til å betvile Gahr Støres legitimitet i sin alminnelighet. Men valget illustrerer at det er en svært liten klikk av partimedlemmene som velger partileder. Det er ikke uproblematisk. På sikt kan dette utfordre legitimiteten til våre politiske ledere og folkevalgte forsamlinger," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Nr.12 2014: Et blikk på valgordningen, nominasjonen og deltakelsen i norske partier

Det norske samfunnet preges av høy tillit, relativt høy valgdeltakelse og gode muligheter for å påvirke politiske prosesser. Likevel er det noen tegn som er foruroligende, og som potensielt kan svekke den demokratiske legitimiteten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk

SV – et foregangsparti

Kristin Clemet skriver på sin blogg om valget av ny leder i SV: "Det er i seg selv imponerende at tre dyktige kandidater har mot til å stille opp i en slik konkurranse. Slikt er det altfor lite av i norsk politikk. Og er det en sjelden gang kamp om posisjoner, fremstilles det ofte som negative "maktkamper" av pressen. Det er også imponerende, dersom SV bestemmer seg for å gjennomføre en uravstemning om hvem som skal lede SV."
DemokratiDemokrati og rettigheter
Hanne Marthe Narud

Bak lukkede dører? Eller i åpne rom?

Demokratiske normer for politisk rekruttering Problemstillingene som reises i denne pamfletten griper til roten av det norske demokratiet. Hva betyr nominasjonsprosessene for folkestyret? Hvilke hensyn må veies mot hverandre ved eventuelle omlegginger av nominasjonsprosedyrene? Hvordan kan vi stimulere til økt politisk deltakelse og påvirkning?
Demokrati og rettigheter