Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
miljø skog
Gard Løken Frøvoll

Hvordan skape sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi er et ganske nytt begrep, som sto på trykk i en norsk avis for første gang i 2014.
ØkonomiØkonomiske systemerKlima og miljø
Guy Kiddey

Tiden er moden for en av de mest spennende mulighetene for Norges landbruksøkonomi

Hvis vi bygger om jordstrukturen og tenker på landbruk på en mer helhetlig måte, kan norske bønder tjene mer penger. Og forbrukerne kan spise bedre mat.
ØkonomiKlima og miljø

Tåler jordkloden mer vekst?

Handelsnæringen har spådd at julehandelen blir større enn noensinne. Men tåler jordkloden økt forbruk og fortsatt økonomisk vekst? Se video fra frokostmøtet her.
ØkonomiKlima og miljø

Miljø

Økt oppmerksomhet om hvordan menneskelig aktivitet påvirker våre ytre omgivelser, særlig i negativ forstand, har gjort at vern av miljøverdier har blitt et politisk spørsmål.
Klima og miljø
Paul Joakim Sandøy

Det grønne skiftet blir ikke fett

"Klimakampen har gått fra sur pessimisme til kul optimisme. Men kanskje har vi blitt for optimistiske," skriver Paul Joakim Sandøy i Dagbladet.
Økonomi
Villeman Vinje

Norske bilavgifter bør endres

"Det er bred politisk enighet om at bilavgiftene skal bli mer miljøvennlige. Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 er en gylden mulighet til å få satt handling bak ordene," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Bærekraftig vekst

"Å strupe kapitalismen vil kanskje redusere utslippene, men det vil også gi en rekke uheldige bivirkninger. Derfor må det legges til rette for å kombinere vekst og miljøvennlig adferd. Det er dessuten vanskelig å se hvordan de ekstreme omleggingene MDG tar til orde for kan la seg forene med at innbyggerne får ta frie valg," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i et svar til Rasmus Hansson.
ØkonomiØkonomiske systemerKlima og miljø
Marius Doksheim

Gå alene

"Rangeringen fra Center for Global Development viser at det er på handels- og miljøområdene Norge må gjøre endringer, for å få en ”samstemt” utviklingspolitikk, noe de fleste politikere sier de ønsker. På disse områdene kan man ikke vente på at alle andre land skal være enige om endringer før man gjør betydelig mer," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi

Hvis vi får regjeringsskifte – blir det et grønt skifte?

Det trengs et grønt skifte for å mestre klimautfordringen, men hva innebærer et grønt skifte? Hvordan kan vi best stimulere en mer bærekraftig økonomisk vekst, nasjonalt og internasjonalt? Hvilke politiske tiltak bør iverksettes? Og vil de borgerlige partiene sikre et grønt skifte, hvis det blir regjeringsskifte? Se film fra frokostmøtet her!
Økonomi

Nytt Civita-notat: Det grønne skiftet – hva må gjøres?

"I klimapolitikken er det blitt for mye ekspertdiskusjoner om klimakvoter, klimaforlik, regnskogfond og «månelanding». Det landet trenger en politisk ledelse som våger å slippe markedene og menneskenes private utfoldelseskraft løs," skriver Terje Osmundsen i dette Civita-notatet utgitt i forbindelse med frokostmøtet 11.6.13.
Økonomi

NHOs årskonferanse: Globalisering og fremtidsoptimisme

Økonomi