Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Høyrepopulismen i Europa

Økonomisk ulikhet er et svært viktig tema, men det kan ikke brukes til alt - slik det virker som om Marte Gerhardsen har spesialisert seg på. Kristin Clemet i Aftenposten.
InnvandringPopulismeUlikhet
Kristin Clemet

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

I Aftenposten 18. april blir Jonas Gahr Støre intervjuet i anledning Arbeiderpartiets forestående landsmøte. Han har to lett forståelige budskap: Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme. Sammenkoblingen av disse to ønskene hviler imidlertid på en oppsiktsvekkende svak analyse, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Politiske realiteter betyr mer enn retorikk

"Men i Gerhardsens verden er det som om retorikk er det viktigste av alt, og at problemer kan unngås bare den politiske eliten står sammen om å oppdra befolkningen. Vi tror politiske realiteter tross alt betyr mer." Torstein Ulserød og Mathilde Fasting i Aftenposten.
Ideer
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Lite nyansert argumentasjon om populisme

Det er lite ved Marte Gerhardsens analyse av europeiske populistpartiers fremgang som tyder på at hun egentlig ønsker å diskutere et sammensatt årsaksbilde. Mathilde Fasting og Torstein Ulserød i Aftenposten:
Ideer
Kristin Clemet

Oppsiktsvekkende om utdanning og ulikhet av Marte Gerhardsen

"Det er oppsiktsvekkende at Gerhardsen mer enn antyder (eller harselerer med) at Solberg er alene om å peke på utdanning som et av de aller viktigste tiltakene for å bekjempe ulikhet. Svært mange mener nemlig det samme," skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning