Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
traktor landbruk
Theodor Barndon Helland

Nok et eksempel på uheldig korporatisme?

I dag leverer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine krav til staten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningØkonomi
westminster, det britiske parlamentet

Lobbyisme

Begrepet lobbyisme betegner aktiv påvirkning mot et politisk system, fra individer, bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Rent seeking

I stedet for å tjene penger ved å produsere eller skape noe som andre ønsker å betale for, slik man gjør i markedet, forsøker man å tjene penger ved å kare til seg fordeler gjennom politiske vedtak.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi

Er PR-bransjen en trussel mot folkestyre?

Se ny episode av Civitasamtalen med politisk redaktør i Nidaros og tidligeres stortingsrepresentant (SV), Snorre Valen, om hvorfor han er kritisk til PR-bransjen.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Er PR-bransjen en trussel mot folkestyre?

Hør ny episode av Liberal halvtime med politisk redaktør i Nidaros og tidligere stortingsrepresentant (SV), Snorre Valen, om hvorfor han er kritisk til PR-bransjen.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Er Ida Lindtveit Røse en trussel mot demokratiet?

"Dersom det utvikler seg en «politikerklasse» som sirkulerer mellom politikk og PR-bransjen, er det uheldig for demokratiet. Men at bransjen er illegitim, kan vanskelig begrunnes", skriver Eirik Løkke.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Er PR-bransjen en trussel mot demokratiet?

I anledning ny regjering har forholdet mellom PR-bransjen og regjeringsapparatet igjen blitt aktualisert. Eirik Løkke i Nordlys.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Mathias Fischers bakgrunn fra PR-bransjen er ikke i seg selv problematisk

Å innføre selektivt yrkesforbud for bransjer eller personer man ikke liker, slik Trædal synes å ønske, gjør det norske samfunnet mindre demokratisk. Det vil i så fall være en uheldig utvikling. 
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Er forholdet mellom PR og politikk et demokratisk problem?

I dette notatet drøftes forholdet mellom PR og politikk, lobbyisme og om PR-bransjen skiller seg vesentlig fra andre næringer. Notatet drøfter også hvorvidt det eksisterende regelverket er strengt nok.  
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Kristian Tonning Riise

Om å selge sitt nettverk

"First House lever sikkert godt med et bilde av seg selv som en slags politisk ”puppetmaster”, som sitter bak sceneteppet og trekker i trådene (det bidrar neppe til å minske kundegrunnlaget), men det er ikke PR-byråene som styrer landet. Ei heller lobbyister og kommunikasjonsfolk i næringslivet eller organisasjonslivet," skriver Kristian Tonning Riise hos Minerva.
Demokrati og rettigheter

Lobbyisme på fremmarsj

Presset mot storting og regjering fra lobbyister og interessegrupper blir stadig større. Er Stortinget i ferd med å bli en påvirkningskanal? Er lobbyister og PR-byråer et tilskudd eller en trussel mot demokratiet? Se Civita-TV fra frokostmøte med Hans Geelmuyden, Kristin Clemet, Bård Vegar Solhjell, og Thomas Spence her.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Listhaug-saken – og behovet for likebehandling og konsekvens

"Alle som kritiserer Listhaug og PR-bransjen nå, og som gjerne vil se kundelisten, må også kunne reflektere over de potensielle konsekvensene av at listen fremlegges - og hvordan man i fremtiden skal sikre likebehandling av alle andre tilfeller som i bunn og grunn er like," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Demokrati og rettigheter

First House: Hysteri eller hykleri?

"I Norge er det først og fremst interesseorganisasjonene som driver lobbyvirksomhet. LO, NHO, Unio, Bondelaget og NIF er lobbyister. Skulle kommunikasjonsbransjen dukke opp på Stortinget, ville det nok helst skjedd i regi av Kommunikasjonsforeningen. Noen som bedriver lobbyvirksomhet, har nok på forhånd fått hjelp og råd fra et av kommunikasjonsbyråene. Hva er galt med det?" Les Kristin Clemets blogginnlegg.
Demokrati og rettigheter