Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Marius DoksheimTorstein Ulserød

LO legger opp til en ensporet debatt

Man lever ikke med vrangforestillinger straks man ikke er fullt ut enig i LOs fortelling om virkeligheten i norsk arbeidsliv. Torstein Ulserød og Marius Doksheim i Dagens Næringsliv.
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Bård Larsen

Ideologiske blindspor

LO låner ut sitt navn og sine lokaler til aktiv propaganda for Maduros gale regime. Det bør de slutte med. Bård Larsen i Minerva.
Totalitære og autoritære regimerInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

LO-Gerds selektive diktaturkritikk

LO-lederen maner statsministeren til å fremme menneskerettigheter overfor Kina. Samtidig har LO i en årrekke dyrket et nært samarbeid med diktaturet på Cuba. Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Steinar Juel

Inntektsfordeling i finans

«Det virker langt fra klart at en stor finanssektor i seg selv fører til økte inntektsforskjeller.» Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
NæringslivUlikhetNæringspolitikk
Kristin Clemet

Ulikhetsdebatten

"Jeg tror diskusjonen om hvordan man kan forebygge store og uheldige økonomiske forskjeller, ville blitt bedre dersom den ikke bygget på så mange innbilte og påståtte uenigheter som Reegård fra LO og Kaski fra SV bærer til torgs." Kristin Clemet i Vårt Land.
Ulikhet
Bård Larsen

Autoritær sosialisme i LO-systemet

Autoritære svermerier vil alltid eksistere i politikkens ytterkanter, men det er oppsiktsvekkende at autoritært svermeri er organisert fra innsiden av LO. Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Torstein Ulserød

Raushetens tid?

"Skal vi tro LO-lederen, er norsk venstresides kamp mot midlertidige ansettelser, reservasjonsrett og friskoler en naturlig forlengelse av Mandelas kamp mot apartheidregimet i Sør-Afrika," skriver Torstein Ulserød hos NRK Ytring.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Marius Doksheim

Nærsynt av LO

"Jeg etterlyste i mitt innlegg innspill fra Holden-utvalget til hvordan lønnsdannelsen kan bidra til at produktivitetsveksten opprettholdes. Reegård antyder at det viktigste vi gjør for å bevare produktivitetsveksten, er å hindre arbeidsinnvandring. Det er for defensivt," skriver Marius Doksheim hos Minerva, i et svar til LOs sjeføkonom.
Økonomi og velferd

Rødt, Ap og LO: Rare sengekamerater

"Det er mye å si om Rødt, men kan hende er mangelen på seriøsitet deres største problem, ikke overvintret revolusjonsromantikk. Til syvende og sist må vi kunne forvente av et politisk parti at vi kan ta deres program og resolusjoner med et minimum av alvor," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

LO sporer av

"De 15 tiltakene jeg skisserte, hvorav mange er utredet av Civita, kan altså fortsatt vurderes, dersom man tror at vi vil mangle arbeidskraft når demografien fører til at færre yrkesaktive må forsørge flere", skriver Kristin Clemet i DN. "Det er nemlig arbeidet som finansierer velferdsstaten."
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Eivind O. Haanes

Er Høyres drømmer knust?

"De tette båndene mellom den rødgrønne regjeringen og LO kan svekke legitimiteten til den norske modellen fordi store grupper opplever at deres innflytelse er svekket. Derimot vil legitimiteten til modellen bli styrket om man utnytter hele potensialet til fagbevegelsen, men da må organisasjoner som Unio og YS få mer reell innflytelse enn hva som synes å være tilfellet i dag," skriver prosjektmedarbeider Eivind O. Haanes i Klassekampen.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Eivind O. Haanes

Nytt Civita-notat: Alle skal med – om innflytelse på arbeidstakersiden

Det er liten tvil om at fagbevegelsen er en maktfaktor i det norske samfunnet. Dette viser betydningen av at fagbevegelsen belyses fra flere hold, og at man får frem nyansene i fagbevegelsen – både organisasjonene i mellom og innenfor organisasjonene. I dette notatet har vi valgt å fokusere på den delen av fagbevegelsen som er utenfor LO, for å kaste lys over problemstillingene knyttet til det tette samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting

Topartsmodellen (og en helt utenkelig avisreportasje)

"Jeg syns det er merkelig at f.eks. pressen er så lite interessert i å undersøke nærmere hvordan LO utøver makt i og over Arbeiderpartiet og Regjeringen. Medienes relativt labre interesse for dette temaet står ikke i noe rimelig forhold til den voldsomme interessen mediene viser overfor f.eks. First House-fenomenet," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Demokrati og rettigheter

LO på tur

"Det er et samrøre mellom LO i Oslo og en ren propagandaorganisasjon innrettet mot å forsvare et av verdens lengstlevende og mest insisterende diktaturer," skriver historiker i Civita, Bård Larsen, om LO i Oslo og Cuba. En forkortet versjon er på trykk i Aftenposten.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bjørn Ove Fjellandsbø

LO og New Zealands økonomiske reformer

Økonomisk politikkReformer
Kristin Clemet

Kanskje ikke så rart at LO synker?

"Kan det tenkes at noen rett og slett syns det er vanskelig å være medlem av en organisasjon som nærmest har limt seg fast til ett bestemt parti?" Kristin Clemet blogger.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

LO behandles som et barn

"Hva mer skulle Eriksson ha gjort? Skal folk i LO måtte behandles som barn, som skriker og hyler hvis de ikke får det som de vil - uten at det stilles noen krav til at også de innordner seg helt vanlige demokratiske spilleregler og prosesser? Har ikke også LO et ansvar for å bygge tillit og balanse i trepartssamarbeidet?" Kristin Clemet blogger.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting