Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Hvilken lut vil Dagsavisen bruke i offentlig sektor?

Dagsavisen er begeistret for regjeringens forslag til kjønnskvotering til styrene i 20.000 private aksjeselskaper.
Likestilling og feminismeNæringsliv
likestilling, kvotering
Oda Oline Omdal

Vi kvinner kan hvis vi vil, og vi trenger ikke å kvoteres inn for å få det til

Jeg håper likestillingskampen i årene som kommer, ikke bare blir kvinnekamp, men også likestillingskamp, der kompetanse veier tyngre enn kjønn.
Likestilling og feminisme
likestilling
Kristin Clemet

Hvorfor er det greit med bare 17 prosent menn i Forskningsrådets ledelse?

De store likestillingsutfordringene i Norge befinner seg ikke i privat sektor, men i offentlig sektor.
Likestilling og feminismeNæringsliv
styrerom
Mathilde Fasting

De gjør mer av det som ikke virker

Likestillingsarbeidet starter på bunnen, ikke på toppen i aksjeselskapenes styrer.
Likestilling og feminismeNæringslivNæringspolitikk

Likestilling

Likestilling dreier seg om at alle mennesker skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller livssyn.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
kvotering, likestilling

Kvotering

Kvotering innebærer å gi posisjoner eller stillinger til personer på bakgrunn av bestemte personlige forhold eller egenskaper, fremfor utelukkende eller hovedsakelig å se på relevant kompetanse
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

Liberal halvtime: Har vi oppnådd full likestilling i Norge?

I anledning 8. mars diskuterer vi i denne utgaven av Liberal Halvtime likestilling med Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ Oslo.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

Name and shame

"Med det presset som har vært nå, vil det være ensbetydende med en selvpålagt kvotering fra Telenors styre. De vet at alt annet vil bli "a walk of shame". Etter min mening vil dette snu ansettelsen fra noe positivt, til noe negativt." Mathilde Fasting blogger:
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Kvoteringsoptimismen

"I et innlegg 27.5. gir forsker Mari Teigen meg rett i at mange trodde at vi ville få flere kvinnelige toppledere. Samtidig spør hun om hvem som hadde de andre forventningene, og om det kanskje bare var meg selv? Kristin Clemet i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Kvoterte kvinner

"De forventede ringvirkningene av styrekvoteringsloven har uteblitt, viser en ny bok. Næringslivet selv må komme mer aktivt på banen dersom kjønnsbalansen skal bli bedre." Mathilde Fasting skriver om boken "Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv", av Mari Teigen (red).
Ideer
Kristin Clemet

Kvoteringsoptimismen

"Kvoteringsloven har flyttet oppmerksomheten bort fra viktigere likestillingsspørsmål", skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Likestilling og feminismeDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Civita-notat: Styrekvotering

"Det er vanskelig å si at styrekvotering er veien å gå for å oppnå at flere kvinner blir toppledere eller påtar seg styreverv", skriver Mathilde Fasting.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Folk flest vil ikke kvoteres

Mathilde Fasting blogger: "Nederlandske forskere har undersøkt hva som skjer når bedrifter kvoterer. De ville finne ut hvordan arbeidssøkende menn og kvinner reagerte dersom bedrifter aktivt hadde kvoteringsordninger for å sikre likestilling internt. Dette er altså ikke lovpålagt kvotering, men selvpålagt kvotering brukt som virkemiddel for å tiltrekke seg flere kvinner. Resultatene viser at det motsatte skjedde."
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Likestilling starter på bunnen

"Likestilling i næringslivet starter med kvinners utdanningsvalg, fortsetter i rekrutteringen til næringslivet og har størst sjanse til å lykkes dersom kvinner ser at barn og familie kan la seg kombinere med en vei til toppen. Likestillingsarbeidet starter på bunnen, ikke på toppen i ASA-styrene," skriver Mathilde Fasting i Aftenposten.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Ingen effekt av ASA-styrekvotering

"Den samfunnsmessige nytten er et diffust begrep, og hittil har det vært umulig å dokumentere en nytteeffekt. Det er derfor vanskelig å si at styrekvotering er veien å gå for å oppnå at flere kvinner blir toppledere eller påtar seg styreverv. Det er mange dyktige kvinnelige økonomer, akkurat som det er mange dyktige mannlige. De finner veien til styrerommene uten kvotering," skriver Mathilde Fasting i Magma.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Kjønnsfellen

Mathilde Fasting svarer Karianne B. Gilje i Aftenposten: "Gilje mener kjønnsbalanse i styrerommene er ”viktig for samfunnsutviklingen”, uavhengig andre konsekvenser. Mitt poeng er at en slik inngripen ikke kan forsvares med andre argumenter enn et ønske om resultatlikhet, og at et slikt ønske om kjønnsbalanse må veies mot andre hensyn."
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Nytt Civita-notat: Styrekvotering

Har kvoteringen vært en suksess? Dette notatet har til hensikt å se på hvordan kvotering til ASA-styrer har fungert, samt redegjøre for pågående debatter og forslag om utvidelse av kvoteringsbestemmelsene. Intensjonene med kvoteringsloven blir gjennomgått, for å få frem hva man ønsket å oppnå, og hvordan argumentasjonen har endret seg frem til i dag.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Kvotering løfter ikke glasstaket

"Man kan konkludere med at de opprinnelige målene med kvoteringsloven altså enten ikke er nådd, eller, alternativt, at det er umulig å dokumentere om de er nådd eller ikke," skriver Mathilde Fasting i Aftenposten. "Det er derfor vanskelig å si at styrekvotering, eller kvotering generelt, er veien å gå for å at flere kvinner skal bli toppledere eller påta seg styreverv."
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Nr.1 2014: Styrekvotering

Har kvoteringen til ASA-styrer vært en suksess? Dette notatet har til hensikt å se på hvordan kvotering til ASA-styrer har fungert, samt redegjøre for pågående debatter og forslag om utvidelse av kvoteringsbestemmelsene. Last ned notatet her!
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminismeNæringsliv

Kvotering er problematisk

"Formell kvotering vil naturligvis sikre større representasjon basert på gitte egenskaper, men hvorfor nøye seg bare med kjønn?", spør Eirik Løkke i Bergens Tidende.
Økonomi og velferd

Kvotering

Idéhistoriker og siviløkonom i Civita, Mathilde Fasting, diskuterte kvotering i dagens Politisk kvarter på NRK P2: "Det må være kvalifikasjonene og evnene som avgjør." Hør også tidligere Civita-prosjektmedarbeider Ove Vanebo diskutere FrPs strategi i samme sending.
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Kvinner og matematikk

"Jeg har alltid vært motstander av lovfestet kjønnskvotering til ASA-styrene. Jeg har imidlertid også enkelte andre argumenter. Ett slikt argument er at jeg syns det er feigt av politikere å konsentrere likestillingsarbeidet om et så lettvint og, etter min mening, lite viktig tiltak - fremfor å gjøre noe med det som virkelig er vanskelig og betyr noe", skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Bytte pose mot sekk

Mathilde Fasting bidrar til likestillingsdebatten i Dagens Næringsliv: "Hvordan mor og far fordeler posen og sekken gjennom livet er deres valg. Hvis ikke arbeidsgiverne ser at kvinner er en stor ressurs også etter barnefødsler, er det uheldig, men å tvinge kvinner til å ta toppjobber eller menn til å være hjemme gjennom politiske vedtak er verre. Det finnes grenser for politikk, og i likestillingsdebatten er vi svært nærme den grensen."
VelferdsstatenLikestilling og feminisme

KVOTERING: Maternalistene

"De er høyt utdannede kvinner med karriére i politikk eller næringsliv. De vil bruke tvang og diskriminering, populært kalt ”kvotering”, for å sikre at andre velger det samme som seg selv. De mener det nok godt. Jeg kaller dem maternalister," skriver stipendiat Anne Siri Koksrud i DN.
Økonomi og velferd
Maria Ludvigsson

Like rettigheter er alltid rett!

Loven om å kvotere styrene i allmennaksjeselskapene har ført til en omfattende debatt om dette er den beste måten å fremme kvinners interesser på. For lite av debatten har vært prinsipiell. For mye av oppmerksomheten har vært konsentrert om de praktiske utfordringer ved reformen, som tid til å finne kandidater og andre overkommelige oppgaver.
IdeerLikestilling og feminisme

Fri forskning i kollision med regeringens ideologiproduktion

Demokrati og rettigheter