Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Europa har fått et mulighetsvindu i Ukraina

- Korrupsjon er landets største problem, uttaler Ukrainas fremste korrupsjonsjeger, Sergii Leshchenko, i sitt intervju med Eirik Løkke på Minervanett.no:
Demokrati og rettigheter

Mannen mot systemet

"Filmens kritikk av maktkonsentrasjon kunne for så vidt passet på en rekke forskjellige samfunn. Mennesket mot systemet er ikke en dikotomi som kun passer dagens Russland. Men selv om filmen formidler en universell fortelling, er det åpenbart at Zvjagintsev hovedsakelig ytrer en skarp kritikk av nepotismen som gjennomsyrer dagens Russland," skriver Eirik Løkke om "Leviathan".
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Stat og moral

"Staten er lovgiver og kontrollmyndighet, nettopp av aktiviteter i markedet. Den eierformen som best kombinerer langsiktighet og lønnsomhet er den aktive private eieren. Korrupsjon i statseide selskaper er enda et argument for at staten ikke bør være næringslivseier, men heller legge til rette for at private eier, driver og videreutvikler norsk næringsliv," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Økonomi

Rettssikkerhet og korrupsjon

"Vi er alle mot korrupsjon. Det er umoralsk i seg selv, det går utover en rettferdig konkurranse og det er skadelig for sosial og økonomisk utvikling. Men det bør utvikles klarere standarder for når og hvordan korrupsjon foreligger, for eksempel i kombinasjon med bransjens egne selvjustisorganer og ”best practice”-standarder," skriver Morten Kinander i DN.
Økonomi

Utenlandsinvesteringer og korrupsjon

"Korrupsjon er skadelig. Det er derfor viktig å etterleve nulltoleransen mot korrupsjon. Hvor lenge vil Norge ha det teknologiske og økonomiske fortrinnet som legges til grunn for at nulltoleransen skal kunne kombineres med fortsatt konkurransedyktighet? Kan nulltoleranse føre til at kun de store, etablerte norske bedriftene drister seg ut på det globale markedet?," spør Julie Haugli hos Minerva.
Demokrati og rettigheter

Nytt Civita-notat: Korrupsjon og norsk næringsliv

Dette notatet tar for seg korrupsjon i utenlandsinvesteringer og noen essensielle spørsmål rundt korrupsjons-debatten i Norge: Er norske investorer mindre korrupte enn andre investorer i utenlandsinvesteringer? Hvorfor blir ikke Norge rangert som verdens minst korrupte land? Hva kan bli bedre?
Økonomi
Julie Haugli

Nr.4 2013: Korrupsjon og norsk næringsliv

Dette notatet tar for seg korrupsjon i utenlandsinvesteringer og noen essensielle spørsmål rundt korrupsjons-debatten i Norge: Er norske investorer mindre korrupte enn andre investorer i utenlandsinvesteringer? Hvorfor blir ikke Norge rangert som verdens minst korrupte land? Hva kan bli bedre?
RettsstatNæringslivØkonomi