Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Haakon Riekeles

Norsk klimapolitikk må endres

Klimakvotene virker, og kvoteprisen er mer enn firedoblet på vel et år. Argumentene for støtte til fornybar energi er blitt enda svakere.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Klimakvoter – hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem

Dette notatet foreslår endringer i Norges klimapolitikk for å sørge for at politikken virker med, og ikke mot, kvotesystemene. Notatet forklarer også hvordan klimakvoter fungerer, svakheter og fordeler ved å bruke klimakvoter som virkemiddel.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Det er forskjell på kvoter

Potensielt salg og kjøp mellom EU-land av «annual emissions allocations» (AEA) vil fungere på en helt annen måte enn det normale kvotemarkedet. Geir Bjertnæs i SSB tar derfor feil når han hevder at AEA-markedet vil gjøre den norske elbilpolitikken virkningsløs, skriver Haakon Riekeles.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Kvotemarkedet: Norges viktigste klimatiltak

"Norsk klimapolitikk er helt avhengig av et velfungerende kvotemarked. Norsk industri trenger like vilkår som resten av Europa. Det er derfor ikke noe alternativ til å bruke kvotemarkedet som virkemiddel. Alle som bryr seg om at utslippene fra industrien og oljenæringen i Norge, bør derfor være opptatt av kvotemarkedet," skriver Haakon Riekeles.
AvgifterKlima og miljø
Haakon Riekeles

Klimakvoter en del av løsningen

"Å behandle skog separat fra andre utslipp fordi tiltak i skog kan reverseres, er gårsdagens løsning." Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdKlima og miljø