Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
AI innovasjon politikk problemløsning
Lars Peder Nordbakken

Månelandinger er dårlig egnet til å løse «ville problemer»

I praktisk omgang med slike utfordringer er vi helt avhengige av å utvikle en riktig forståelse av problemets natur, og forstå de kritiske samvirkende faktorene bak problemet.
IdeerInnovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Hva gjør Innovasjon Norge?

Bidrar Innovasjon Norge til mer innovasjon? Hvordan kan Innovasjon Norge bidra til at flere gründere lykkes? Har Norge noe å lære av andre land?
Innovasjon og entreprenørskapNæringsliv
ideer innovasjon
Lars Peder Nordbakken

For lettvint om Mazzucato

Haugland og Myklebust dekker over økonomifagets mangfold, og forvirrer mer enn å klargjøre.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Mariana Mazzucato var professoren som var overalt. Så skjedde ingenting.

Det er vanskelig å få øye på Mariana Mazzucatos innflytelse i regjeringen, til tross for et momentum i valgkampen 2021. Det er nok like greit.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Ideas Trigger Change

Economics, as it has been taught historically, often departs from a static analysis of society in which economic activities are in perfect equilibrium. It is only after this baseline is given that more realistic assumptions are added for the economics students to be trained in more practical economic models.
LiberalismeIdeerInnovasjon og entreprenørskap
28 apr
torsdag 28 april 2022 kl. 08:00

Kan staten styre innovasjon?

I dette møtet setter vi et kritisk lys på statlige styringsambisjoner i innovasjons- og næringspolitikken, herunder ideene til økonomen Mariana Mazzucato. Hva skal være statens rolle i omstillingen til en grønnere, mer dynamisk økonomi?
Innovasjon og entreprenørskap
Lars Peder Nordbakken

Entreprenørånden i Norge har våknet til nytt liv

Ferske tall viser at gründerånden i norsk næringsliv har hatt en oppsving de siste to årene, og at den positive utviklingen fortsetter i 2021 på tross av pandemien, skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Fenomenet Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato har blitt en viktig premissleverandør for utvikling av forsknings-, innovasjons- og næringspolitikk i Norge. En ukritisk omfavnelse av hennes ideer bør erstattes med en kritisk og konstruktiv diskusjon, skriver Lars Peder Nordbakken i E24.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Hvor går partiene i næringspolitikken?

Problemene med manglende innovasjon og omstilling blir ikke mindre av mer statlig styring eller bare mer av den samme politikken. Venstre og Høyre ser ut til å ha forstått det.
Norsk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Det trengs fremgang i innovasjonspolitikken

Løsningen på det norske innovasjonsproblemet handler om en merkbar styrking av de brede og generelle rammebetingelsene, skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Kristin Clemet

Tillitsstyring i offentlig sektor

"Skal vi oppnå virkelig gode resultater i offentlig sektor, trengs det mer innovasjon. Men ingen kan være innovative uten å prøve og feile. Derfor bør det styres bedre i stort og mindre i det små, innenfor rammen av tillitsbasert ledelse", skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivInnovasjon og entreprenørskap
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikken trenger reform

De siste femten årene har Norge sakket akterut, også når vi sammenligner med de øvrige nordiske landene, på et av de aller viktigste områdene for fremtidig jobb- og verdiskaping: Oppstart av nye innovative bedrifter med et stort verdiskapende vekstpotensial. Lars Peder Nordbakken i Aftenposten.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikken trenger en tydeligere liberal retning

Dette notatet retter et kritisk blikk på noen hovedtrekk i utviklingen og politikken på innovasjonsområdet og foreslår en reformretning for den norske innovasjonspolitikken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Steinar Juel

Velferdstjenester trenger entreprenører

Målet med barnehager, sykehjem og frisører, er ikke å skape arbeidsplasser, men å produsere gode tjenester, skriver Steinar Juel i Nationen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Maria Amelie om migranter og entreprenørskap

Hvordan kan vi tiltrekke oss flere talenter som kan skape nye innovative bedrifter? I dagens episode deler gründer og tidligere asylsøker Maria Amelie sine erfaringer med migranter og innovasjon.
IntegreringInnovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Steinar Juel

Kritikkverdig håndtering

Fiskeriminister Harald T. Nesvik kommenterer i Aftenposten 17. juli Erling Dokk Holms artikkel 14. juli om slakteskipet «Norwegian Gannet». Fiskeriministerens håndtering av denne nyvinningen er svært kritikkverdig.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Markedsøkonomien er den store innovasjonsmotoren

Mange tror at forskning og innovasjon er det samme. Det stemmer ikke, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemerNæringspolitikk
innovasjon og offentlig sektor, industri, teknologi
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikkens grunnlag og sammenhenger

I den næringspolitiske debatten settes ofte begrepet «aktiv» politikk opp mot en «tilretteleggende» politikk. Dette notatet argumenterer for en mer nyansert diskusjon, gjennom å belyse argumenter både for og mot offentlige tiltak for å støtte innovasjon og næringsutvikling.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Blinde markeder – fremsynt stat?

Norsk økonomi er ikke tjent med en politikk som bygger på overdreven tiltro til staten som retningsviser og pionér for innovasjon. Lars Peder Nordbakken i Dagens Næringsliv.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
innovasjon, teknologi, bøker
Lars Peder Nordbakken

Mazzucatos entreprenørstat: Blinde markeder – fremsynt stat?

Dette notatet diskuterer den kjente økonomen Mariana Mazzucatos innovasjonsforståelse og påstander om blinde markeder og en fremsynt stat.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Idé, lys
Steinar Juel

Viktig med innovasjon – men bare i teorien

"Noen over fiskeriministeren bør gripe inn før dette blir en større skandale. Regjeringen bør vise at den fortsatt applauderer innovasjoner innen oppdrett." Steinar Juel i DN.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Undervurderer økonomer offentlig sektors bidrag til økonomien?

"Flere økonomer bør føle seg kallet til å gi bedre svar på de spørsmålene Mazzucato har reist, selv om det vil utfordre økonomifagets dominerende nyklassisisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
12 feb
tirsdag 12 februar 2019 kl. 00:00

Er vi klare for kinesisk in(no)vasjon?

Civita inviterer til seminar tirsdag 12. februar kl. 16.30—17.30
InternasjonaltInnovasjon og entreprenørskapPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Vi trenger en miks av offentlig og privat

"Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon bidrar til å utvikle de nordiske velferdsmodellene – ikke til å undergrave dem. Derfor bør vi ha en åpen og pragmatisk holdning til hvilke løsninger som til enhver tid er best", skriver Kristin Clemet.
Innovasjon og entreprenørskapVelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Markedsøkonomiens innovative kraft

Markedsøkonomiske systemer har hittil vist seg å være de mest effektive for innovasjon, skriver Mathilde Fasting.
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer
Idé, lys

Innovasjon

Innovasjon betyr å skape noe nytt – til det bedre. En innovasjon, betraktet i ettertid, kan med andre ord gjenkjennes som en nyvinning som har bidratt til å skape en merkbar forbedring på et bestemt område.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Kristin Clemet

Oljeinntektene og offentlig sektor

Kristin Clemet svarer Erik Hernæs i Aftenposten
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer

Trenger vi en ny innovasjonspolitikk?

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 16. november. Se video fra frokostmøtet her!
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Mathilde FastingVilleman Vinje

Kidsa skaper også jobber

Både norsk og internasjonal statistikk viser at det er de unge bedriftene som står for netto jobbskaping. Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Aftenposten.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Politikken har sviktet gründere

Vi har ikke lenger råd til å undervurdere betydningen av elitegründerne, de med de største vekstambisjonene, de mest innovative ideene - og som tenker og handler internasjonalt fra dag én. Lars Peder Nordbakken i DN.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Nr. 7 2016: Bør Norge bruke tre prosent av BNP på FoU?

Investeringer i forskning og utvikling (FoU) er viktig for kunnskapsvekst og innovasjon som kilder til verdiskaping og velferd. Det er imidlertid ikke gitt at det er fornuftig for et land å sette seg et bestemt politisk mål for hvor mye offentlig og privat sektor til sammen skal bruke på FoU årlig.
ForskningInnovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Lars Peder Nordbakken

Nr. 5 2016: Gi elitegründerne en sjanse

Norge trenger mer av både bredde- og elite-entreprenørskap for å utvikle en sterkere markedsdrevet motor for jobbvekst og fremtidig verdiskaping.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Gjør som svenskene

"Norsk økonomi er avhengig av at det bli mindre risikabelt for dem med høyest vekstambisjoner å starte nye bedrifter. Det skjønner ikke politikerne." Lars Peder Nordbakken i Bergens Tidene.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk