Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
woke, kansellering
Eirik Løkke

Er norske medier woke?

Woke-bevegelsen slik vi kjenner den fra USA, har gjennom sin aktivisme blitt en trussel mot det liberale samfunn.
IdentitetspolitikkMediaYtringsfrihet
Eirik Løkke

Woke-spesial med Alex Iversen

Hvordan skal vi forstå fenomenet woke? Og hvordan påvirker woke-bevegelsen USA? Hvor farlig er «anti-woke» reaksjonen?
IdeerIdentitetspolitikk
The World in Winter
Bård Larsen

Vinteren kommer, 1962.

Hvor kom de fra, kaosrytterne som så intenst forsøker å overbevise oss om at verden ikke har gått fremover?
DemokratiPopulisme

Kanselleringskultur

Kritikerne av kanselleringskultur innvender at ytringsfriheten tar skade dersom personer eller holdninger utestenges fra det offentlige rom.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
kongressen
Bård Larsen

Den progressive identitetspolitikken

I et interessant innlegg i Fædrelandsvennen (28.10) skriver professor Tor Inge Harbo om hvordan det liberale demokratiet trues av både venstre- og høyresiden.
IdentitetspolitikkUSADemokrati og rettigheter
Torkel Brekke

Ikke la deg lure av de store fortellingene om krenkelser og diskriminering. De river oss fra hverandre og bidrar til radikalisering.

Våren er her. 17. mai nærmer seg. Fortellingen om den norske nasjonen og grunnloven, smelter sammen med konfirmasjoner, feiring av ungdom og musikk fra russebusser.
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Finnes det flere enn to kjønn?

Bør kjønn forstås biologisk, eller finnes det flere måter å forstå kjønn på? Hvilke implikasjoner har debatten om kjønnsidentitet for politikken? Og hvorfor er temperaturen i debatten så høy?
IdeerIdentitetspolitikk
Eirik Løkke

En samtale med Danby Choi om Subjekt

Hva er prosjektet til Subjekt? Og hva kan vi forvente av avisen fremover?
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunn
København, Copenhagen, skyline, Danmark
Kristin Clemet

Mer motstand mot identitetspolitikk i Danmark?

Kristin Clemet om dansk identitetspolitikk og Morten Messerschmidt, den nye formannen i Dansk Folkeparti.
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

En personlig historie om rasisme og ytringsfrihet

Ny episode av Liberal halvtime med Lisa Esohel Knudsen, forfatter og rådgiver i Minotenk.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Kristin Clemet

Hets, konformitetspress og scenenekt. Truslene mot pressen og akademia kommer også innenfra.

Ingen som bruker friheten sin, kan være fritatt for kritikk og debatt. Kritikk er både en anerkjennelse av og en forutsetning for at forskningen hele tiden skal strekke seg etter sine egne idealer. Men hets, konformitetspress og scenenekt trenger vi ikke.
ForskningDemokratiYtringsfrihet
Eirik Løkke

Civita gjør flere ting for å motvirke rasisme

"I alle tilfeller mener jeg at det absolutt viktigste for å motvirke rasisme er å utvikle et mer liberalt samfunn, hvor mantraet til Martin Luther King om ikke å dømme folk på bakgrunn av rase, men å bedømme folk på bakgrunn av deres karakter, kultiveres i kulturen og blant borgerne."
IdeerIdentitetspolitikkPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Munch og de skuffede

Ved å fjerne, retusjere og omdøpe sporene fra fortiden mister vi av syne at historie er endring. Det er noe reaksjonært over det hele, og det kan man saktens undre seg litt over, skriver Bård Larsen.
IdentitetspolitikkYtringsfrihetKultur
Eirik Løkke

Woke-kulturen er autoritær – og bør bekjempes av alle liberalere

Dersom wokeness og identitetspolitikk blir en dominerende kraft i samfunnet, ser det mørkt ut for det liberale demokratiet.
IdeerLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Identitetsgate

Vedtaket om gatenavn i Bergen skader likestillingen, både prinsipielt og i praksis. Vanlige folk kan gå lei. Debatten overlates til krefter som verken er særlig moderate eller liberale.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Eirik Løkke

Liberalere i alle partier, foren eder!

Den nye identitetspolitiske bevegelsen er i mindre grad interessert i god mediekritikk. Det de er interessert i, er å hindre debatt som går på akkord med deres egen virkelighetsforståelse. Det er en oppskrift på mer polarisering og en trangere offentlighet. Skal vi motvirke en slik utvikling, trenger vi å kultivere en liberal forståelse av ytringsfriheten, skriver Eirik Løkke i Nordnorsk debatt.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Krisen er ikke Trump, men partiet

Så lenge Trump og trumpismen evner å sette fyr på massene – og så lenge den identitetspolitiske kulturkrigen ikke ser ut til å avta - er det lite som tilsier at dette skal gå over, skriver Bård Larsen i Vårt Land.
IdentitetspolitikkUSADemokrati og rettigheterPopulisme

Rasisme

I den mest grunnleggende betydningen viser ordet «rasisme» til oppfatninger om at mennesker på en meningsfull måte kan deles inn i grupper med naturgitte forskjeller koblet med holdninger om at disse rasene har forskjellig verdi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Janicke HeldalTorkel Brekke

Hvordan verne om akademisk frihet ved norske universiteter?

Hvordan kan vi hindre at krenkelsesretorikk og politisk aktivisme blir styrende for hva det er greit å forske på, hva vi kan tillate oss å undervise om og hvordan vi underviser?
IdentitetspolitikkForskningUtdanning og forskning
Mathilde FastingTorkel Brekke

Torkel Brekke om kritisk raseteori og akademisk frihet

Professor ved Oslo Met og prosjektleder i Civita, Torkel Brekke, forklarer hvorfor kritisk raseteori ikke bør importeres direkte til Norge fra USA, og hvorfor akademisk frihet også her i Norge kan bli truet av krav om «safe spaces» og «trigger warnings».
IdentitetspolitikkForskningUtdanning og forskning

Woke

Woke, årvåkenhet, betyr å være våken og på vakt mot det man mener er krenkende, diskriminerende eller stereotypiserende.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet

No-platforming

No-platforming (avplattforming, scenenekt) betyr å nekte noen taletid eller plass i offentligheten med den begrunnelse at meningene deres kan være krenkende eller hatefulle.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Torkel Brekke

Kritisk raseteori og godhetsposering

Det som kunne vært en viktig debatt om diskriminering, blir i stedet en kamp om å signalisere egen godhet, skriver Torkel Brekke i Morgenbladet.
IdentitetspolitikkForskningUtdanning og forskning
Torkel Brekke

Kritisk raseteori er et kolonialistisk prosjekt

Tradisjonen er uløselig knyttet til en amerikansk virkelighet, men virkelighetsforståelsen skal brukes globalt, nærmest uavhengig av kultur, skriver Torkel Brekke.
IdentitetspolitikkForskningDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

«Enten er du med oss, eller så er du mot oss»

Identitetspolitikken til venstre og høyre bekrefter hverandres verdensbilder. Men hvem vil komme best ut fra hoppkanten etter koronakrisen, spør Bård Larsen i Minerva.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Torkel Brekke

Deler av den antirasistiske bevegelsen minner om en religiøs vekkelse

"Aktivismen for sosial rettferdighet som har vokst frem på USAs universiteter, er i konflikt med de liberale idealene til universiteter i hele den vestlige verden, i likhet med alle fundamentalistiske vekkelsesbevegelser", skriver Torkel Brekke.
IdentitetspolitikkForskningYtringsfrihetUtdanning og forskning

Podcast: Kathrine Jebsen Moore om kulturkrigen

Hva dreier kulturkrigen seg om? Hvilken ideologi er det som ligger til grunn for Black Lives Matter? Og hvor stor innflytelse har den såkalte Woke-bevegelsen? Hva er det som står på spill i kulturkrigen?
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheter

Identitetspolitikk

Identitetspolitikk er politikk som taler til våre forestillinger om oss selv og om andre.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Bård Larsen

Folk var fæle før i tida, både her og der og langt av gårde

Det er nok dessverre slik at folk i fortiden hadde et gammeldags syn på det meste. Når vi begriper dette, forstår vi også at verden går fremover, skriver Bård Larsen i sitt essay i Minerva.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Trumps sivilisasjonskrig

"Et USA med så mye ulmende konflikt og identitetspolitikk er nødt til å bryte ut i kaos med en president som Donald Trump ved roret", skriver Bård Larsen.
DemokratiIdentitetspolitikkInternasjonaltUSA
Eirik Løkke

New York Times undergraver meningsmangfoldet

"I disse tider spiller mediene en spesielt avgjørende rolle for demokratiet i USA. Nettopp derfor burde vi forvente mer av den tradisjonsrike avisen", skriver Eirik Løkke.
USAMedia
Bård LarsenMathilde Fasting

Krenkelse, rasisme og identitetspolitikk

Historiker Bård Larsen snakker om sin nye pamflett Identitetspolitikk, og om å bli krenket, om rasisme og hva som vil skje med identitetspolitikken etter corona.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Bård Larsen

Identitetspolitikk

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer. 
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter

Francis Fukuyama on identity politics and the future of global affairs

Watch video from the Civitabreakfast here!
IdentitetspolitikkInternasjonaltDemokrati og rettigheter