Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
AI globalisering handel
Lars Peder Nordbakken

Holdningene til globalisering ble mer positive i 2022. Hva med politikken?

Andelen som mener at globalisering i det store og hele er positivt for eget land, steg markant fra 2021 til 2022. 
HandelGlobalisering
handel, containere, wto
Lars Peder Nordbakken

Status quo er ikke lenger et holdbart alternativ

Etter en serie tilbakeslag i det globale markedet i kjølvannet av finanskrisen i 2008, står vi på nytt ved et veiskille. Det som står på spill i tiden fremover, er ikke noe mindre enn skjebnen til en av de viktigste kildene til økonomisk og sosial utvikling.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
WTO
Lars Peder Nordbakken

Vesten må vise vei bort fra dagens ødeleggende proteksjonisme

Det er fullt mulig å gjennomføre betydelige reformer som vil styrke det regelbaserte rammeverket for en mer innovativ, produktiv og bærekraftig verdensøkonomi.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
skipmap, verdenskart
Lars Peder Nordbakken

Den neste globaliseringen – Et veikart for revitalisering av multilateral frihandel

Er revitalisert frihandel og reform av WTO mulig? Ja, hevder Lars Peder Nordbakken i dette notatet, som foreslår et veikart for reform.
HandelGlobalisering
klima
Lars Peder Nordbakken

Grønn frihandel er løsningen, ikke grønn proteksjonisme

En grønn frihandelsavtale kan fjerne toll på grønne produkter, energi, teknologi, tjenester og investeringer, skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomi og velferdKlima og miljø
olje skip handel
Jan Erik Grindheim

Er frihandel farlig?

«Farlig frihandel», står det på førstesiden av Aftenposten 7. juni, med henvisning til et lengre intervju med generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. 
HandelForsvar og sikkerhetGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Pandemien har vist at frihandel kan være livsviktig

Globaliseringen har vist seg å være motstandsdyktig i møte med koronakrisen.
InternasjonaltHandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Veien ut av koronakrisen er også global

Frihandel og globale verdikjeder er ikke problemet, men tvert imot en avgjørende del av løsningen på koronakrisen, både helsemessig og økonomisk, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Globalisering før, under og etter koronakrisen

Dette notatet viser hvordan internasjonal handel og globale verdikjeder bidrar til å dekke de kritiske behovene for medisiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr som har oppstått etter utbruddet av koronapandemien. 
HandelØkonomi og velferdGlobalisering

Handel

Handel er utveksling av varer eller tjenester, enten direkte eller gjennom et betalingsmiddel som penger.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Jan Erik Grindheim

Frihandelsavtaler kan ikke erstatte EØS

"EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser, ikke minst i distriktene hvor mange av våre eksportbedrifter holder til." Jan Erik Grindheim i Nationen.
HandelGlobaliseringEU og EØS

Proteksjonisme

Proteksjonisme er handelspolitiske forsøk på å skjerme innenlandsk produksjon mot internasjonal konkurranse.
HandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

«Unfair Trade»: Fra amerikansk besettelse til global ulykke

"Mye står nå på spill i kampen for vestlige verdier og institusjoner, og for en åpen, multilateral og regelstyrt liberal verdensorden", skriver Lars Peder Nordbakken.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

La Trump drive handelskrig med seg selv

"Nå må EU, Norge og andre land stå opp for mer frihandel og oppmuntre likesinnede i USA til effektiv motstand mot økonomisk nasjonalisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
USAHandelGlobalisering

Frihandel

Frihandel betegner internasjonal handel som ikke hindres av handelspolitiske virkemidler, som for eksempel toll, forbud mot eksport eller import, kvoter eller lisenskrav. Det som avgjør om man har frihandel eller ikke, er dermed om man legger handelspolitiske restriksjoner på det internasjonale varebyttet.
HandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Den inkluderende globaliseringsutfordringen

Norges frihandelspolitikk har vært avgjørende for landets velstandsutvikling.
HandelGlobaliseringNæringspolitikk
FN, internasjonale institusjoner
Lars Peder Nordbakken

Økonomisk nasjonalisme er en av vår tids største trusler

HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Et Norge i omstilling trenger EØS-avtalen

"Aldri før har handelsproteksjonisme og økonomisk nasjonalisme hatt et større ødeleggelsespotensial enn nå," skriver Lars Peder Nordbakken.
HandelEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Frihandel er viktigere enn noen gang

"Det siste norsk økonomi og norske arbeidsplasser trenger nå er å reversere globaliseringen gjennom å demontere EØS-avtalen," skriver Lars Peder Nordbakken.
HandelGlobaliseringEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Internasjonal næringsfrihet – Et fornyet argument for frihandel i lys av den nye globaliseringen

Dette notatet diskuterer nye økonomiske argumenter for frihandel og friere internasjonal økonomisk integrasjon.
Internasjonale institusjonerHandelNæringslivGlobalisering
Kristin Clemet

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

I Aftenposten 18. april blir Jonas Gahr Støre intervjuet i anledning Arbeiderpartiets forestående landsmøte. Han har to lett forståelige budskap: Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme. Sammenkoblingen av disse to ønskene hviler imidlertid på en oppsiktsvekkende svak analyse, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Jonas Vikingstad

Hvorfor trenger vi frihandel?

"Motstanderne av frihandel og kapitalisme, om de er på venstre- eller høyresiden, må ta innover seg de positive følgene frihandel og globalisering har hatt i de landene det blir praktisert," skriver Jonas Vikingstad i Dagbladet.
HandelGlobalisering
Jan Erik Grindheim

Nr. 2 2017: TISA-avtalen og Norges handel med tjenester

I dette notatet gis det en introduksjon til TISA-avtalen, og det sees nærmere på dens demokratiske grunnlag og hvilke muligheter og utfordringer TISA-avtalen skaper for norske bedrifter og arbeidsplasser.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Marius Doksheim

Frihandel

"Økonomer er generelt ikke enige om stort, men de aller fleste mener frihandel er positivt," skriver Marius Doksheim i Nationen.
HandelGlobalisering
Steinar Juel

Trumps ideer smitter

Beskyttelse fra konkurranse utenfra gagner hverken de fattige eller investorer som Øystein Stray Spetalen. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
HandelGlobalisering
Steinar Juel

Skyld ikke på globaliseringen

"Økonomisk åpne grenser gir omstilling og kan gi økte inntektsforskjeller, men globalisering har fått ufortjent mye av skylden for forskjellene." Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkHandelUlikhetGlobalisering
Marius Doksheim

Handel: Vi må tåle konkurranse

"Noe av grunnen til at det er lite eksport, er at det er handelsbarrierer. Og min kronikk handlet om hva Norge bør gjøre. Vi bør åpne våre egne markeder. Da kan utviklingslandet selv avgjøre om de er best tjent med å eksportere eller ikke. Problemet i dag er at de ofte ikke har den valgmuligheten, fordi vi beskytter oss fra (eventuell) konkurranse," skriver Marius Doksheim i VG.
Økonomi og velferd
Marius Doksheim

Vår velstand er avhengig av andre land

"Handelen har alltid vært viktig for Norge. Det er den fortsatt. Vi har et ansvar for å legge bedre til rette for økonomisk vekst og velstand i utviklingslandene. Og vi har en økonomisk interesse i å utsette oss for konkurranse. Derfor bør vi endre vår posisjon i WTO-forhandlingene, og vi bør slutte oss til TTIP når den foreligger," skriver Marius Doksheim i VG.
Økonomi og velferd
Marius Doksheim

Nytt Civita-notat: Frihandel

Dette notatet beskriver frihandelens historiske, økonomiske og intellektuelle utvikling, og gjør opp status for frihandelen og dens fremtidsutsikter. Gjennom å beskrive utviklingen kommer det frem hvordan frihandel bidrar til vekst, hva som er dagens utfordringer, og hvordan politikere kan legge til rette for fortsatt fremgang.
Økonomi og velferd
Marius Doksheim

Nr. 2 2015: Frihandel

Dette notatet beskriver frihandelens historiske, økonomiske og intellektuelle utvikling, og gjør opp status for frihandelen og dens fremtidsutsikter. Gjennom å beskrive utviklingen kommer det frem hvordan frihandel bidrar til vekst, hva som er dagens utfordringer, og hvordan politikere kan legge til rette for fortsatt fremgang.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering

Globaliseringens velsignelser

Det er helt åpenbart store utfordringer for fattige arbeidere i Kambodsja, og det er all grunn til å være på vakt mot uverdige arbeidsforhold. Men påstanden om at H&M bidrar til slavelignende forhold er ikke riktig, skriver rådgiver Eirik Løkke i BT.
Økonomi og velferd

Frihandel som «global ondskap»?

Økonomi og velferd