Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
sovjet sosialisme kommunisme
Aslak Versto Storsletten

Hvorfor er så mange tilsynelatende intelligente mennesker sosialister?

Intelligente mennesker overvurderer ofte betydningen av intelligens, men undervurderer betydningen av kultur.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

Hayeks Veien til trelldom – 75 år etter

For den som for første gang vil gi seg i kast med Hayeks tenkning er fortsatt The Road to Serfdom et godt sted å starte.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Veiene til ufrihet er få – veiene til frihet er mange

Mye kan tyde på at Friedrich Hayeks aldrende pessimisme førte ham inn på et smalt blindspor. Lars Peder Nordbakken i Morgenbladet.
IdeerLiberalisme
Andreas Hardhaug Olsen

Keynes + Hayek

Hva kan Friedrich August von Hayek og John Maynard Keynes lære oss om økonomiske kriser? Keynes + Hayek ser ikke bare på hva som skiller Hayek og Keynes, men også hvilke av deres innsikter som kan la seg forene – og bør forenes – for å danne et mer helhetlig bilde av økonomiske kriser og konjunkturer.
Økonomisk politikkPengepolitikkFinanspolitikk

Rettferdige, frie markeder

"Kan man forene Hayek og Keynes, liberalister og sosialdemokrater, i en omforent politisk-filosofisk teori?," skriver Marius Doksheim hos Minerva: "John Tomasi, har med boken «Free Market Fairness» satt seg fore å fusjonere to av de filosofiske hjørnestenene i henholdsvis liberalismen og sosialdemokratiet, ved å kombinere Friedrich Hayeks økonomiske frihet og John Rawls’ sosiale rettferdighet, i et program han kaller «markedsdemokrati»."
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning

"Det er min intellektuelle plikt å presentere hovedinnholdet i Hayeks lære uten bruk av skremmende fagspråk, slik at et langt større publikum blir i stand til å forstå Hayeks verker, istedenfor bare å kjenne navnet hans", skriver forfatteren Eamonn Butler i forordet til denne boken som sammenfatter teorier og argumenter fra mer enn 25 bøker.
LiberalismePolitisk filosofi