Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Steinar Juel

Hvem er egentlig tendensiøs?

Vi er i en helt enestående situasjon ved at staten forvalter over 60 prosent av nettoformuen, slik tallene fremkommer i SSBs formuesstatistikk og statsregnskapet. Samtidig innrømmer Gitmark at inntektene fra fellesformuen bidrar til å finansiere velferdstjenester. Hvordan kan det da være tendensiøst å ta hensyn til fellesformuen?
VelferdsstatenØkonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Presentasjon av ulikhet

At fellesskapet ved den norske stat har den desidert største formuen, og at den privateide formuen i Norge er relativt liten, blir oversett av mange i debatten om formue, makt og fordeling. Konsekvensene av at en mindre gruppe eier en stor andel av husholdningenes formue, blir derfor annerledes i USA enn i Norge. Å være selektiv i fortellingen av hva som er situasjonen bidrar ikke til å understøtte fordelingsalliansen.
Økonomi og velferdUlikhet
Lars Kolbeinstveit

Alternativet til at noen har høy privat formue er tapt velferd for folk flest

"I den grad bedre økonomi gir større makt over eget liv, gir en stor felles finansformue alle nordmenn større makt. Og på den annen side: Stor offentlig eierkonsentrasjon i næringslivet innebærer også stor maktkonsentrasjon."
Offentlig eierskapØkonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Hva hvis ikke noe oljefond?

Hovedpoenget mitt er at det har betydning når en skal vurdere formuesfordelingen i Norge, at vi har en stor fellesformue. Jeg tenker da ikke bare på folks forbruksmulighet, som er Markussens utgangspunkt, mens også økonomisk trygghet over tid og graden av konsentrasjon av eiermakt. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdUlikhetFinanspolitikk
Steinar Juel

Aftenposten og formuesfordelingen

"Det er realitetene som er viktige, ikke det formelle om den enkeltes andel av statens formue er registrert i selvangivelsene eller ikke." Steinar Juel svarer på Aftenpostens lederartikkel.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev

I dette notatet argumenterer samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, for at ulikhetene i formue overdrives. Norges velferdsstat, med offentlige pensjonssystemer og en betydelig offentlig formue, spiller en avgjørende rolle.
Økonomi og velferdUlikhetFinanspolitikk

Formue

I økonomisk forstand er formue verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person har til rådighet. Fra dette trekkes gjeld og andre økonomiske forpliktelser.
FormuesskattNæringslivØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Forskjeller som øker

Noen forskjeller øker, og noen blir redusert, også med Støre-regjeringens budsjett. Men samlet sett betyr statsbudsjettet i Norge, uansett regjering, en massiv innsats for å holde forskjellene nede.
Økonomi og velferdUlikhet