Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
lov, rett, forbud
Kristin Clemet

Er det mulig å være lovlydig i Norge i dag?

Vi er i ferd med å få en jungel av lover og regler som det nesten er umulig å orientere seg i.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Sondre Hansmark

Politikk bør handle om frihet

Staten er til for å beskytte friheten og enkeltindividet. Det betyr at staten bør være sterk der den trengs mest, ikke størst mulig.
LiberalismePolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
forbud
Sondre Hansmark

50 forbud, påbud og reguleringer som kan fjernes

Hva rettferdiggjør at staten griper inn i valgfriheten og privatlivet til enkeltmennesket? Og hva gjør ikke det? Dette notatet ser på 50 forbud, påbud og reguleringer som kan fjernes. Mang en politiker trenger en påminnelse om at staten bør holde seg unna noen avgjørelser, og at folk bør få være litt mer i fred.
IdeerPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Lovregulering nå!

"Noen vil sikkert hevde at det er illiberalt å foreslå så strenge betingelser for utleie av elsparkesykler. Det har de også rett i. Men liberale prinsipper kan vanskelig rendyrkes ute i trafikken", skriver Bård Larsen.
Politikk og samfunn
Bård Larsen

Leketøy til besvær

Oslo Kommune bør snarest ta grep og forby utleie av elsparkesykler, eller i det minste regulere dem svært strengt. Bård Larsen i Minerva.
Rettsstat
Påbud

Påbud

Påbud er det motsatte av forbud og dreier seg om formelle og uformelle bestemmelser om hvilke menneskelige aktiviteter man er pliktig til å følge.
Demokrati og rettigheterRettsstat
forbud

Forbud

Forbud er formelle og uformelle bestemmelser om hvilke menneskelige aktiviteter som ikke er tillatt i et samfunn eller i en stat.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Bård Larsen

En selfie til besvær

"Med jevne mellomrom møter politikere, som andre folk, seg selv i døra. Det er på sett og vis befriende menneskelig," skriver Bård Larsen.
Ideer
Eirik LøkkeTorstein Ulserød

Nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Formålet med dette notatet er å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningene av, forbudet mot narkotika. Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig.
Ruspolitikk
Mathilde Fasting

Forbud fungerer ikke

Verken forbudene mot tigging, sexkjøp eller narkotika fungerer. Men det er krevende å argumentere for å fjerne forbud, skriver Mathilde Fasting på verdidebatt.no.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Nei til tiggeforbud

"Vi kan ikke tro at fattigdom og rusmisbruk forsvinner fordi vi forbyr tigging," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg. "Dilemmaet er at et forbud ikke avskaffer de egentlige problemene. Snarere kan det vise seg at tiggingen antar mer kriminelle former."
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Forbud og påbud: Liberaliseringsstafetten

"Mange lover og regler er gode og nødvendige, men det gjelder ikke alle. Debatten om påbud og forbud må kunne løftes til et mer prinsipielt nivå. En kritisk gjennomgang av ulike forbud og påbud bør gjennomføres. Venstres Sveinung Rotevatn og FrPs Anders Anundsen har startet en viktig debatt som handler om mer enn vin i parken og lakrispiper," skriver Mathilde Fasting.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Sexkjøpsloven: Feil løsning på feil problem

"Vi må slutte å behandle prostitusjon som en ensartet problemstilling, med én løsning som passer alle. Inntil vi får en debatt og en lovgivning som tar innover seg dette mangfoldet vil vi aldri komme noe nærmere en løsning på utfordringene," skriver Kristian Tonning Riise på Aftenposten.no.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Nr. 21 2012: Forbud og påbud

Spiller det noen rolle hvem som har flertall på Stortinget eller hvilke partier som sitter i regjering når det gjelder å foreslå å innføre eller å fjerne forbud eller påbud? Og hvor mange forbud og påbud blir egentlig foreslått og vedtatt hvert år? Last ned og les Civita-notatet her.
Norsk politikkRettsstat

Fem grunner til å legalisere cannabis

"Mitt utgangspunkt er at færrest mulige forbud er å foretrekke, især forbud knyttet til egen livsførsel, som ikke kan sies å skade andre. Diskusjonen rundt kandidaturet til Thor Erik Forsberg i Østfold Arbeiderparti har aktualisert debatten på nytt. Forbudet mot cannabis er ett eksempel og her er fem gode grunner til at forbudet mot cannabis burde oppheves," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
Ideer

Etikk og politikk

"Liberalismen er ikke en komplett teori om frihet, bare om dens politiske aspekter. Det liberale frihetsbegrepet angir politikkens og rettens grenser, ikke etikkens. Vi har en lovlig adgang til å utføre en rekke umoralske handlinger, men handlingene er like fullt umoralske. Derfor kan man med god grunn fordømme en rekke handlinger moralsk uten at man av den grunn mener at de bør forbys," skriver Lars Svendsen i DN.
Demokrati og rettigheter

Tigging: Sosial dumping i stor skala

Kristin Clemet blogger: "Tiggerne utfordrer våre liberale holdninger. Det sier noe om kvaliteten på samfunnet vårt hvordan vi håndterer dem som ikke passer inn i flertallets foretrukne samfunnsmodell. Samtidig er det hjerteskjærende å se hvordan barn frarøves sine fremtidsmuligheter og dømmes til en evig tilværelse som tiggere. Derfor må vi spørre: Er tilrettelegging for tigging virkelig en god og verdig måte å hjelpe medmennesker på?"
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering

Forbud og skade

"Passasjerskip av Titanics type hadde mange flere livbåter før myndighetene påbød skipene et visst antall, og at Titanic fulgte kravene til punkt og prikke. Den samme effekten gjelder størrelsen på kjernekapitalen til banker før kapitalkravsreglene. Banker var altså mer solide før myndighetene påbød dem et visst soliditetsnivå. Å påby og forby er ikke alltid det mest hensiktsmessige virkemidlet mot uønsket atferd her i verden," skriver Morten Kinander i DN.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Frihet og forbud – et liberalt perspektiv

"Paternalismen undergraver det unikt menneskelige ved mennesket, evnen vi har til å ta kontroll over og forme våre egne liv, enten vi gjør det på gode eller dårlige måter. Selvkontroll og dømmekraft er for paternalisten noe folk bør forskånes fra å måtte utøve, mens de for den liberale er dyder som den enkelte må ha anledning til å oppøve," skriver professor Lars Fr. Svendsen i Dagens Næringsliv.
IdeerLiberalisme

Trygghetsmullaer i Venstres søsterparti

Kristin Clemet blogger: "Legaliseringsdebatten i Dagens Næringsliv har sin utløper også i mitt liberale ferieland, Danmark. Her dreier det seg for tiden om et forslag fra Radikale Venstre, Venstres søsterparti, som vil gjøre det straffbart for personer under 15 år å sykle uten hjelm. Det har fått Peter Kurrild-Klitgaard til å reagere. I dag skriver han et debattinnlegg i Berlingske Tidende om "trygheds-mullaherne" i Radikale Venstre, og det er ikke småtteri han serverer."
Ideer

Hva bør være straffbart?

"Å straffebelegge selvskading eller umoralske handlinger representerer statlig formynderi. Det holder ikke å vise at man ”tar avstand fra” noe; man må bevise at det fører til skade på noe eller noen. Vår straffelov er full av formynderi, der man forsøker å beskytte borgeren mot seg selv, og av moralistisk symbollovgivning, der konsekvenser av lovgivningen ser ut til å ha liten interesse," skriver Morten Kinander i Dagens Næringsliv.
Demokrati og rettigheter

Bør forbudet mot TV-reklame oppheves?

- I Norge bør vi fokusere mindre på å verne velgerne mot politiske budskap, og mer på å sikre deres rett til mangfold og differensiert informasjon. Vi trenger et bredt utvalg av forskjellige kanaler for både debatt og påvirkning, skriver retoriker i Civita, Eirik Vatnøy, i sitt notat om politisk TV-reklame.
Demokrati og rettigheter
Eirik Vatnøy

Nr. 5 2012: Politisk TV-reklame

Politisk TV-reklame er forbudt i Norge. Forbudet har flere ganger vært oppe til behandling i Stortinget og rettsvesenet. Selv om sakene har endt med ulike utfall, er forbudet ennå ikke opphevet. Dette notatet redegjør for de sentrale argumentene som har vært fremført for å opprettholde forbudet og drøfter hva vi kan forvente oss hvis forbudet mot politisk fjernsynsreklame oppheves.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterMedia
Stian Skår Ludvigsen

Nr. 15 2011: Rus og vold

Rossow og Nordströms SIRUS-rapport om skjenketider og vold har fått en del oppmerksomhet. Rapporten sier at en endring i skjenketid på én time vil medføre en endring i vold på 17 prosent. Dette notatet kritiserer metodebruken i rapporten, og gir et innblikk i en del av forskningssosiologien som sjeldent belyses: hvordan forskere publiserer sine resultat - og hvordan publiseringsprosessene kan lede til at funnene overdrives.
Ruspolitikk

Romfolk og tigging – ansvar og etikk

"Tiggerne er en slags entreprenører. De utnytter de mulighetene som byr seg. Men fordi ingen byr dem muligheten til å utføre et ordinært og produktivt arbeid som lønner seg mer enn tigging, velger de - logisk nok - tigging. Man kan snu en slik utvikling. Men da må man skape slike muligheter - og ikke bare muligheter til å fortsette vandringen i en ond sirkel," skriver Kristin Clemet.
Økonomi og velferd