Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Kolbeinstveit

De uavhengige

Ideelt sett burde vi kunne drøfte sak og argumenter uavhengig av verdier, interesser, livssyn eller ideologiske preferanser hos avsender.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Lars Fr. H. Svendsen

Vi gjør det onde fordi vi er moralske vesener

"Vi gjør det onde ikke minst fordi vi er moralske vesener som deler verden inn i godt og ondt. Vi forsøker å eliminere det onde fra verden, og fører derigjennom ofte mer av det onde inn i verden."
Ideer
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Du vet hva som er sant

Det som er sant, kan i mange tilfeller være frigjørende for både den som holder sannheten skjult og den sannheten skjules for. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Minervas spalte "filosofen".
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

ENSOMHETENS FILOSOFI – Ny bok fra Lars Svendsen

"Ensomheten sier oss noe viktig om oss selv og vår plass i verden." Ny bok fra filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen:
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Ny bok: Rettferdighet

Hva er rettferdig? Hva er en rettferdig fordeling av goder i et samfunn? I denne pamfletten argumenterer filosof Lars Fr. H. Svendsen for at rettferdighet er et pluralistisk begrep med mange dimensjoner, som ikke kan reduseres til ett enkelt ideal. Svendsen presenterer de mest sentrale teoriene i den filosofiske litteraturen.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Nytt Civita-notat: Et republikansk begrep om frihet

I senere år er begrepsparet negativ og positiv frihet blitt utfordret av såkalt ”republikanske” teoretikere. Dette notatet, som er et utdrag fra Lars Fr. H. Svendsens bok "Frihetens filosofi", presenterer republikanismens frihetsbegrep og hvordan det skiller seg fra mer tradisjonelle liberale begreper, og påpeker noen styrker og svakheter ved det republikanske frihetsbegrepet.
Ideer
Bård Larsen

Spørsmål fra grisetrauet

"Liberale økonomiske ideer og et fritt marked har vært like viktig for vår velferd som kollektive løft og økonomisk planlegging", skriver Bård Larsen i Aftenposten, i et svar til Per Edgar Kokkvold.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen: Frihetens filosofi

Er frihet bare en illusjon, eller velger vi den selv? I denne samtalen med Humanetisk forbund snakker Civita-filosof Lars Fr. Svendsen om hans filosofiske inngang til frihet; hvilke begrensinger frihet har, og hvordan vår egen frihet påvirkes av valgene vi tar. Samtalen baserer seg i stor grad på Svendsens siste bok, Frihetens filosofi.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Frihetens filosofi

Frihetens filosofi, som er utgitt av Universitetsforlaget, beskriver frihetens mange dimensjoner, fra metafysikk til politikk og etikk. Filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, gir en sammenhengende fremstilling som viser hvor grunnleggende friheten er for hva det vil si å være menneske.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Moderne konservatisme

Hvem er de sanne konservative, og hva er moderne konservatisme? Det canadiske tv-programmet The Agenda with Steve Paikin sender her er en debatt med blant annet Phillip Blond, leder av den britiske tankesmien ResPublica og forfatter av boken Red Tory, og David Frum fra FrumForum.com, forfatter av Comeback: Conservatism That Can Win Again. Se programmet her.
Ideer

Frokostmøte om Adam Smith og Nasjonenes velstand

Civita inviterer til frokostmøte på Cafe Christiania torsdag 3. november kl. 8.00-9.30. The Wealth of Nations kom ut i 1776. Verket fikk raskt stor betydning, også i Norge. Nå kommer det på norsk, utgitt på Sonstad forlag. Hvilken betydning har boken i dag, mer enn 200 år etter lanseringen?
Ideer

Arbeidets filosofi

Arbeidslivet er i endring. I dag er arbeidsplassen ofte en sosial møteplass og en viktig ramme om livene våre. Samtidig er det flere enn noen gang som faller ut av arbeidslivet. Se film fra frokostmøtet med professor ved UiB, filosof i Civita og forfatter av boken Arbeidets filosofi, Lars Fr. H. Svendsen, professor i sosiologi ved UiO, Ivar Frønes og professor i sosialantropologi ved UiO Tian Sørhaug.
Ideer

Hva er arbeid?

"Filosofer og samfunnsforskere har ofte vært så opptatt av å beskrive arbeidets elendighet at de har glemt hvor tilfredsstillende det kan være. Det er vanskelig å forestille seg en jobb som ikke har noen ”indre goder”, for eksempel en jobb som ikke gir annen belønning enn penger," heter det i et utdrag fra Lars Fr. H. Svendsens bok "Arbeidets filosofi".
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Arbeidets filosofi

Civitas filosof Lars Fr. H. Svendsen utforsker meningen med arbeid i Arbeidets filosofi, utgitt av Universitetsforlaget. Han gir en tankevekkende oversikt over klassiske og moderne arbeidsteorier og krydrer fremstillingen med populærkulturelle referanser og egne arbeidserfaringer fra rengjøring og sportsjournalistikk til filosofisk bestselgerforfatter.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Adam Smith: An Enlightened Life

Det er Wealth of Nations som i flere hundre år har formet vårt bilde av Adam Smith, og som dannet grunnlaget for utviklingen av samfunnsøkonomien og den politiske økonomien. Nicholas Phillipsons biografi gir et litt annet og mer nyansert inntrykk av Smith. "Ikke minst viser Phillipson at samfunnsøkonomiens far først og fremst var moralfilosof," skriver Mathilde Fasting om boken for Minerva.
Ideer

BOK: Arbeidets filosofi

"Det skorter ikke på jobbrelaterte light-bøker der ute. Den 150 sider lange «Arbeidets filosofi» er ikke en av dem. Heldigvis," skriver DN-anmelder Eva Grinde. Civitas filosof Lars Fr. H. Svendsens bok "Work" er oversatt til norsk med tittelen "Arbeidets filosofi". Her gir Svendsen en oversikt over klassiske og moderne arbeidsteorier og krydrer fremstillingen med populærkulturelle referanser og egne arbeidserfaringer.
Økonomi

Liberalismen – glemt eller levende?

Hva er liberalismens og nyliberalismens filosofiske og historiske røtter? Holder dagens liberalister de gamle klassikerne i hevd? Og finnes det et enhetlig liberalistisk program? Salongen inviterer til debatt med Civitas filosof Lars Fr. H. Svendsen og idéhistoriker Håvard Nilsen.
Ideer

Borgerlig verdighet

Hva var årsaken til den helt enestående økonomiske utviklingen i vesten etter renessansen? Deirdre McCloskeys "Bourgeois Dignity" er et forsvar for entreprenøren, for individets frihet og for betydningen av holdninger og ord for samfunnsutviklingen. Mathilde Fasting skriver om den på Minervanett.no.
Ideer

Nullvisjonen er uheldig

"Det finnes ingen objektiv målestokk for hva som er et akseptabelt risikonivå – det er et pragmatisk spørsmål. Problemet er at det ikke fins noen øvre grense for hvor mye sikkerhet man kan kreve. Men vil alltid kunne ta enda flere sikkerhetsforanstaltninger, men disse vil igjen ofte redusere vår frihet og handlingsrom, med konsekvenser for livskvaliteten," skriver filosof Lars Fr. H. Svendsen i Statens Vegvesens blad Vegen og vi.
Ideer

Du bär alltid ansvar för din egen cigg

Ideer