Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Sony Kapoor

Perspectives on Financing for Development

Hvordan kan vi skaffe mer penger til utvikling og fattigdomsbekjempelse? I denne rapporten tar Sony Kapoor, Managing Director i den internasjonale tankesmien Re-Define, for seg hvordan vi kan legge til rette for finansiering av utviklingsprosjekter og hvordan utviklingsaktørene bør prioritere mellom de ulike finansieringsformene. Det foreslås en lang rekke løsninger, både for utviklingssektoren generelt og for norsk utviklingspolitikk.
Bistand og utvikling
Fattigdom

Fattigdom

Fattigdom er en tilstand av alvorlig ressursmangel, særlig mangel på mat, husrom og helsetjenester.
VelferdsstatenØkonomi og velferd
Øyvind EggenNikolai Hegertun

Avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030

Hva bør være Norges bidrag til avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030?
Bistand og utviklingUtenrikspolitikkFattigdom
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Kunnskapsbasert bistand?

UDs svar demonstrerer behovet for et ryddigere og mer kunnskapsbasert forhold til hvordan bistand begrunnes, utover en generell antakelse av at nær sagt alle gode formål også fører til redusert fattigdom. Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun i VG.
Bistand og utvikling
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Veier ut av fattigdom

Kan vi avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030? Hvordan kan og bør Norge bidra til neste fase av kampen mot ekstrem fattigdom?
Bistand og utviklingFattigdomDemokrati og rettigheter
Marius Doksheim

Nytt Civita-notat: Frihandel

Dette notatet beskriver frihandelens historiske, økonomiske og intellektuelle utvikling, og gjør opp status for frihandelen og dens fremtidsutsikter. Gjennom å beskrive utviklingen kommer det frem hvordan frihandel bidrar til vekst, hva som er dagens utfordringer, og hvordan politikere kan legge til rette for fortsatt fremgang.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Utvikling: Nye problemstillinger og få svar

"Få politiske debatter blir avspist med så enkle generaliseringer som den utviklingspolitiske. Men skiftende maktforhold og urskogen av nye aktører og metoder innen internasjonal bistand fortjener en nyansert og grundig debatt," skriver Kristin Clemet i Bistandsaktuelt.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Forskjellene krymper

"De mange bøkene om ulikhet bidrar også til å forsterke oppmerksomheten om forholdene innad i land fremfor forskjellene mellom land. Ifølge Piketty er det de rikeste menneskene som har hatt den raskeste inntektsveksten de siste tiårene. Når vi sammenligner landene, er det omvendt. Det er de fattigste landene som har vokst raskest," skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Næringsutvikling gir sosial utvikling

"Det Afrika trenger nå, er ikke stadig mer bistand – men lønnsomme, bærekraftige investeringer og økte handelsmuligheter," skriver Kristin Clemet i Bistandsaktuelt. "Det underlige er at det vi vet har virket i våre egne land, ikke har vært like sentralt når vi har arbeidet med å utrydde fattigdom og skape økonomisk vekst i andre land."
Økonomi og velferd

Problemet er Mugabe, ikke Gates

"Den liberale markedsøkonomien vil ikke løse alle utfordringer, men det er det beste middelet vi har for å avskaffe globale fattigdom. Det kan gi flere milliardærer – men det er en liten pris å betale for en verden uten ekstrem fattigdom," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
Økonomi og velferd

Utvikling: Skape – så dele

"Det er begrenset hva vi kan og bør gjøre for å fortelle andre land hvordan de skal skape utvikling. Det er begrenset hva som kan og bør «eksporteres» av norske modeller til et utviklingsland. Dessuten er det begrenset hva vi er villige til å gjøre, dersom det som tjener utviklingslandene, rammer oss selv," skriver Kristin Clemet i en artikkelsamling fra Utenriksdepartementet.
Økonomi og velferd

Amartya Sen: De fattiges filosof

"An Uncertain Glory er en inngående dokumentasjon av den bunnløse fattigdommen som holder flere hundre millioner indere i sitt jerngrep, og en skarp kritikk av det politiske systemets manglende evne til å gjøre noe med den," skriver Torkel Brekke om Amartya Sen og Jean Drèzes nye bok "An Uncertain Glory: India and its Contradictions."
LiberalismeIdeerBistand og utviklingPolitisk filosofi

Den kongelige moral

"Er det "hyklersk" eller "dobbeltmoralsk" å engasjere seg i fattigdomsbekjempelse når man samtidig kan "velte seg i luksus"? Jeg syns ikke det", skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Ideer

Betydelig fremgang

"Utviklingen i verdens fattige land de siste 10-20 årene har vært raskere, og har hatt større betydning, enn noen annen økonomisk omveltning i verdenshistorien," skriver Marius Doksheim i VG: "De radikale globaliseringsmotstanderne, som gjorde seg bemerket med bøker, gatekamper og store protestaksjoner rundt årtusenskiftet, tok altså grundig feil."
Økonomi og velferd

Ganske gjennomsnittlige resultater fra Chàvez

"Venezuela har fått til mye, men det er i tråd med de generelle utviklingstrekkene, og andre land skiller seg ut som bedre eksempler på fattigdomsbekjempelse," skriver Kristian Tonning Riise hos E24, hvor han går gjennom tall for fattigdomsreduksjon: "Jeg undres derfor: Hvorfor det er Venezuela som er forbildet til norsk venstreside, og ikke Peru eller Brasil?"
Demokrati og rettigheter

Ulikhet og utvikling

"Det er klart at en type økonomisk vekst som utelukkende tilfaller noen få, ikke vil gi god fattigdomsreduksjon. Men det er også urealistisk å tro på økonomisk vekst uten at noen blir raskere rike enn andre. De rikeste kan også bidra med investeringer, arbeidsplasser og etterspørsel," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi og velferd

Globaliseringens velsignelser

Det er helt åpenbart store utfordringer for fattige arbeidere i Kambodsja, og det er all grunn til å være på vakt mot uverdige arbeidsforhold. Men påstanden om at H&M bidrar til slavelignende forhold er ikke riktig, skriver rådgiver Eirik Løkke i BT.
Økonomi og velferd

Utviklingsindeks 2011

Hvilke land bidrar mest og best til å skape utvikling i verdens fattige land? Center for Global Development har lansert rapporten for 2011. Som tidligere gjør Norge det bra på de fleste områder, men på ett felt er vi dårligst blant alle landene. Norsk handelspolitikk er svært skadelig for verdens fattige og for å skape utvikling i fattige land. Les også Civitanotatet om handel med mat.
Økonomi og velferd

Fakta om sult

Økonomi og velferd