Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
lege
Steinar Juel

Fastlege­ordningen og nødløsninger

Skal en få fast­lege­ordningen opp og stå igjen, bør en se på flere sider ved ordningen enn bare mer penger.
VelferdsstatenVelferdstjenesterØkonomi og velferd
Steinar Juel

Privat formue fra offentlig ordning

"Offentlige ordninger kan skape betydelige privatøkonomiske gevinster for noen og utestenge andre. Et eksempel på det er fastlegeordningen, slik den fungerer i dag," skriver Steinar Juel i DN.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdstjenesterNæringspolitikk

Civita-notat: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

Debatten om fastlegers reservasjonsrett går nye runder. Dette Civita-notatet fra 2012, skrevet i samarbeid med tankesmien Skaperkraft, diskuterer problemstillingene. Notatet argumenterer for at retten til abort kan forenes med fastlegers reservasjonsrett, slik at fastleger kan utføre sitt arbeid uten å gå på akkord med egen samvittighet.
Ideer
Kristin ClemetMorten Magelssen

Reservasjonsretten ikke et problem

"Debatten om fastlegers reservasjonsmulighet ved aborthenvisninger har ført til en sunn åpenhet om denne praksisen", skriver leder i Civita Kristin Clemet og Morten Magelssen, stipendiat ved Senter for medisinsk etikk og tilknyttet tankesmien Skaperkraft, i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter

Hvem skal få reservere seg mot abort?

Bør reservasjonsretten også gjelder fastleger som henviser til abort eller andre tjenester som strider mot deres samvittighet? Hvilke konsekvenser vil det i så fall ha for kvinner som ønsker abort, og hvilke konsekvenser kan det ha for legers ønsker om å få reservere seg også mot andre former for behandling? Se film fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheter
Kristin ClemetMorten MagelssenHallvard Jørgensen

Nr. 17 2012: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

I dette felles notatet fra tankesmiene Skaperkraft og Civita argumenteres det for fastlegers reservasjonsrett. Det gjør vi samtidig som vi anerkjenner at dette er svært vanskelige spørsmål. Notatet innledes med en grundig gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og tidligere uttalelser fra involverte instanser og deretter følger en drøfting av de etiske argumentene.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Politisk kvarter 29. januar 2038: Debatt om reservasjonsretten

Kan problemstillingene i debatten om reservasjonsretten for henvisning til abort bli tydeligere, dersom vi ser for oss en fremtid der aktiv dødshjelp er tillatt? Kristin Clemet blogger med utgangspunkt i debatten mellom Erna Solberg og Jens Stoltenberg i politisk kvarter 29.1.14.
Ideer
Kristin Clemet

Aktiv dødshjelp

"På Civita og Skaperkrafts siste frokostmøte, der vi stilte spørsmål om hvorvidt fastleger fortsatt bør kunne ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort, ble også aktiv dødshjelp et tema", skriver Kristin Clemet i sitt blogginnlegg.
Ideer