Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Norge beskatter næringsformuer høyt

Privatboliger har lav skatt, men næringsformuer beskattes høyt. Det er godt et skatteutvalg nå vurderer «hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurran­se­kraften».
FormuesskattNæringslivSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Bedre med nasjonal eiendomsskatt

Jeg mener at en moderat nasjonal eiendomsskatt bør erstatte skattleggingen av bolig og eiendom gjennom formuesskatten, skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
FormuesskattSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Forståelig motstand

Den politiske og rettslige spliden eiendomsskatt skaper i Oslo illustrerer hvor galt det kan gå hvis eiendom ikke beskattes på en rettferdig måte, skriver Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Regjeringens syn på eiendomsskatt er lite bærekraftig

Alle er enige om at vi trenger et visst skattenivå for å ivareta et godt samfunn. Samtidig ønsker vi at skatt ikke skal skade økonomien eller skal virke sosialt urettferdig. En Ole Brumm-politikk som sier ja til lav skatt og ja til stor offentlig sektor, er ikke bærekraftig. Lars Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Eiendomsskatt eller skatt på salgsgevinst

"En endring av skattereglene på eiendom bør skje forsiktig, for «å forandre for å bevare» det sterke selveierskapet i Norge," skriver Lars Kolbeinstveit.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Gjeld og eiendomsskatt i Oslo

"Det er sannsynlig at kommunale utgifter må øke i årene fremover, på grunn av eldrebølgen og innvandring. I et slikt tilfelle kan byen stå bedre rustet, og med flere handlingsalternativer, hvis kommunal eiendomsskatt ikke allerede er innført," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit hos Minerva.
Økonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

Eiendomsskatt og offentlig forbruk

"De som i dag argumenterer med at økonomer er for økt eiendomsskatt, lytter bare til halvparten av det økonomene sier," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit hos Minerva.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Eiendomsskatt på næring

"Striden om eiendomsskatt i Oslo har foreløpig dreid seg om boliger, men det er også foreslått eiendomsskatt på næringseiendom. Det er en dårlig idé, fordi eiendomsskatt på næringseiendom er skatt på arbeidende kapital, altså på verdiskapende næringsvirksomhet." Mathilde Fasting i Finansavisen.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Skatten vår

«Det er fullt mulig å senke skattenivået uten at det fører til et kaldere samfunn eller mindre fellesskap. Lettelser i skatten kan tvert om gi oss mer å fordele siden.» Kristin Clemet i Vårt Land:
Økonomi og velferd
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er til diskusjon. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. I denne rapporten, lansert i 2011, foreslås en reform av måten dagens skattesystem beskatter (men også i betydelig grad subsidierer) eiendom og formue på. Beskatning på arbeid og kapital bør reduseres, og økes på eiendom.
Økonomi og velferd

Et forslag til skattereform

På frokostmøtet 27. oktober la samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, frem et forslag til reform av skattesystemet. Forslaget vil kunne redusere ubalansene i det norske boligmarkedet og gi lavere rente, samt styrke konkurranseutsatt sektor og næringslivet generelt. Her kan du se video fra frokostmøtet der rapporten ble lansert.
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter