Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

Et folkemord i Nagorno-Karabakh?

Når armenere i dag roper opp om folkemord er det kanskje overdrevet. Men også lett å forstå.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Bård Larsen

En kamp Vesten bør ta

Over hundre års unnvikelse har viklet oss inn i et historieforfalskende drama, der realpolitikken har kunnet overstyre internasjonal rett og grunnleggende moralske forpliktelser.
Totalitære og autoritære regimerMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Folkemord, døde

Folkemord

Folkemord er definert som fullstendig eller delvis forsøk på å utrydde en folkegruppe på bakgrunn av etnisitet, nasjon, religion eller seksuell legning. Folkemord er altså massedrap utført på bakgrunn av hvem ofrene er, og ikke hva de har gjort.
MenneskerettigheterPolitikk og samfunnForsvar og sikkerhet
Bård Larsen
Bård Larsen

Erdogans 
reaksjonære 
nasjonalisme

"Dagens offisielle retorikk i Tyrkia er mer angstbitersk og fiendtlig enn på svært lenge. Det spøker for forbrødringen mellom Tyrkia og Vesten," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Reisebrev fra Armenia

Bård Larsen skriver om sin deltakelse på hundreårsmarkeringen for folkemordet på armenerne: "Markeringen av det armenske folkemordet i Jerevan var preget av både pilegrimstilstander og propaganda. Det hundre år gamle folkemordet er fremdeles høypotent politikk".
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

100 år siden folkemordet på armenerne – les Bård Larsens notat

I dag, 24. april, er det 100 år siden folkemordet på armenerne og andre kristne i det osmanske riket. Folkemordet er fremdeles gjenstand for høypotent internasjonal politikk. I dette notatet ser historiker i Civita, Bård Larsen, på historien og dagens politikk.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Religionens demagogiske funksjon

"Opptakten til folke­mordet på armenerne var et radikalt utslag av osmansk praktisering av islamsk overherredømme," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Soft denial – sluttord til Næss

"Ragnar Næss fortsetter sin kamp mot å bruke betegnelsen folkemord om den tyrkiske utryddelsespolitikken under første verdenskrig." Bård Larsen svarer i Klassekampen.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Nr. 6 2015: Folkemordet på armenerne

I dette notatet forklares den historiske og ideologiske bakgrunnen for folkemordet på armenerne. Armenere og andre minoriteter ble ofre for et dødelig oppkok av nasjonalisme, osmansk maktforståelse og islamsk demagogi. Notatet drøfter også de politiske forviklingene som har oppstått på bakgrunn av den tyrkiske fornektelsen.
UtenrikspolitikkInternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Armenia: Begrepstriksing og kildebruk

"Næss har brukt årevis på mer eller mindre å hvitvaske det tyrkisk-osmanske ansvaret for den største forbrytelsen en statsmakt kan gjøre seg skyldig i. Det fremstår som ganske uforståelig," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Myk fornektelse av folkemord

"For noen vil selvsagt folkemordsbegrepet fremstå belastende, særlig for overgriperne, men også for deres etterkommere, hvis fortiden skyves under teppet. Men folkemord slutter altså ikke å være folkemord, fordi noen finner begrepet belastende," skriver Bård Larsen hos NRK Ytring.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Ingen forsoning uten innrømmelser

"Regjeringen vil ikke anerkjenne massakrene av mer enn en million armenere, assyrere og kaldeere under den første verdenskrig som folkemord. Statssekretæren i UD er på sviktende grunn når han uttaler seg i denne saken", skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Det hjelpeløse diplomati

"Selv om folkemordet skjedde for hundre år siden er det fremdeles gjenstand for potent storpolitikk. Årsaken er selvsagt at Tyrkia aldri har tatt på seg ansvaret. Oppmerksomheten blir ikke mindre i år, og det spørs om ikke Tyrkia stiller sterkt i kampen om en imaginær pris for hjelpeløst diplomati," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Folkemordet på armenerne: Hundre år og like forsømt

"Hvorfor er det viktig å anerkjenne folkemordet? Det internasjonale samfunn må presse Tyrkia til å erkjenne faktiske historiske forhold, fordi det er en prosess som er fastlåst i Tyrkia. Et liberalt samfunn vil ikke kunne fungere optimalt uten å ta et grundig oppgjør med egen minoritetshistorie," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Akkurat som Hitler?

"Det sekulære Tyrkia - før Erdogan kom til makten - hadde et vestvendt og langt mer pragmatisk forhold til staten Israel. Der de sekulære hadde et nasjonalistisk og egennyttig program, er Erdogans program skodd over kompromissløs nasjonal islamisme," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Om armenere og hårda bud for kristne i den muslimske verden

"24. april er minnedagen for det armenske folkemordet. Neste år er det hundreårsmarkering. I de syriske byene Aleppo og Kessab snakkes det om at folkemordet fra 1915 er i ferd med å gjenta seg," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Demokrati og rettigheter