Valgkamp 2019: Audun Lysbakken vs Torbjørn Røe Isaksen

Debattmøte i Bergen torsdag 22. august

Hvilken rolle skal private aktører spille i velferden?

I anledning årets lokalvalg inviterte vi til politisk duell og #Civitakveld om bruken av private aktører i velferden.

Audun Lysbakken (SV) møtte Torbjørn Røe Isaksen (H) til debatt.

Sted: Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7, Bergen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »