Språk avgjør sosial jumping

EØS-innvandrere bør få rett til gratis norskopplæring, slik andre innvandrere har.

 

Jeg har akkurat gitt ut en rapport for Civita om arbeidsinnvandreres sosiale jumping. Den viser et positivt bilde.

Arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge og bosatt seg siden 2004, har opplevd en svært god lønnsutvikling. Mange går fra ulike midlertidige jobber til fast arbeid, tar med familie, får etter hvert bedre boliger og lærer seg norsk. De øker sin livskvalitet, skriver Mathilde Fasting i Minerva.

Les hele artikkelen på minervanett.no her!

Last ned og les mer om Fastings Civita-rapport om sosial jumping her.

Les også mer om debatten på Civitas nettsider her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »