Pensjonsreform for neste generasjon.

CIVITA inviterer til frokostseminar på HAMBRO’s mandag 25. april kl. 08.00-10.00:

Etter Arbeiderpartiets landsmøte ser det ut til å gå mot pensjonsforlik i løpet av våren. Forliket vil sannsynligvis ligge til venstre for det Arbeiderpartiets medlemmer i Pensjonskommisjonen gikk inn for.

CIVITA inviterer til debatt etter innledning av Jan Arild Snoen, og kommentarer av Øystein Thøgersen og Torbjørn Røe Isaksen.

Klikk på «konferanser» for å melde deg på.


Reformen betyr en noe lavere utgiftsvekst fremover, og at det blir noe bedre sammenheng mellom det hver enkelt betaler inn og det de får ut av systemet. Det er bra. På den annen side innføres obligatoriske tjenestepensjoner for alle. Det er det motsatte av Regjeringens uttrykte målsetting om mer frihet, fleksibilitet og personlig ansvar.   


Samlet sett er pensjonsreformen en skuffelse. Et stort udekket finansieringsgap gjenstår, noe som betyr høyere skatter i fremtiden. Norge har på grunn av vår oljeformue en unik mulighet til å bryte folketrygdens iboende pyramidelogikk ved å legge om til et langt mer fondert pensjonssystem. Denne muligheten benyttes ikke. Mye tyder på at dette langt fra blir den siste pensjonsreformen i Norge. 


Mandag 25. april presenterer CIVITA en rapport forfattet av Jan Arild Snoen som tar til orde for en annen ansvarsfordeling mellom offentlig og privat sektor i sikringen av alderdommen.  


Disse langt mer radikale reformforslagene stimulerer privat sparing og det norske kapitalmarkedet og bidrar dermed til en bedre balanse mellom offentlig og privat eierskap.


Snoens reformforslag gir også bedre incentiver til arbeid og effektivisering av offentlig sektor, holder skattene nede og øker den personlige friheten.  


Rapporten kommenteres av Øystein Thøgersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Bergen og Torbjørn Røe Isaksen, leder i Unge Høyre. 


Frokostseminaret finner sted på Restaurant Hambro’s, Rozenkrantz gt.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »