Nasjonalstatens comeback?

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 27. april

De siste tiårene har vært preget av en stadig tettere integrasjon mellom land. Men er krisen i Europa et tegn på at de overnasjonale strukturene har spilt fallitt? Vil nasjonalstatene få fornyet aktualitet? Og hvordan vil det påvirke Norge?

I panelet var: 1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, ansvarlig redaktør i Minerva, Nils August Andresen og utenriksjournalist i Morgenbladet Sten Inge Jørgensen.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Senterpartiets programkomite, som ledes av Ola Borten Moe.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »