Morgenbladet tar feil

Mange vil oppleve Høyres (angivelig) nye engasjement for velferd som en ”tilsnikelse”, skriver Morgenbladet på lederplass. Det meste man er for nå, kunne stått i ethvert partiprogram, og det ”er ikke det Høyre som stemte mot allmenn stemmerett for menn (1898), mot stemmerett for kvinner (1913), mot åtte timers arbeidsdag (1919), alderstrygd (1936), arbeidsløshetstrygd (1959) eller uføretrygd (1961) vi møter nå,” hevdes det.

Nå er jeg ikke nødvendigvis opptatt av å forsvare alt Høyre har gjort de siste 113 årene, jeg ville sannsynligvis vært mer uenig enn Morgenbladet har vært i det meste av det, men et visst nivå på analysene bør man likevel kunne forvente. Verst er det at noen av punktene rett og slett er gale. Men det er også et problem at man ikke forstår politikk, og mener at enhver motstand mot et spesifikt lovforslag bygger på motstand mot velferd som sådan. Høyres historie er ikke preget av en slik motstand.

Les resten av innlegget hos Minerva.

 

Les også boken Den norske velferden, om de borgerlige partienes velferdshistorie.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »