Kunnskapsbasert politikk, eller politisert kunnskap?

Debattmøte på Litteraturhuset i Trondheim tirsdag 18. juni 

Politikere liker å slå fast at deres politikk er basert på kunnskap og uavhengig forskning. Akademia liker å slå fast at deres forskning er fri og uhildet av politikken. Men stemmer det? Hvor flinke er politikere til å skaffe seg nøytral kunnskap? Kan vi stole på at forskerne ikke lar seg påvirke av sine egne politiske og ideologiske overbevisninger, eller for den saks skyld av at de vet hvilke resultater politikerne ønsker seg? Hva kan forskningen egentlig bidra med i politikkutviklingen, og finnes det politiske spørsmål der selv all verdens forskning og kunnskap ikke kan gi noe klart svar?

Deltakere var:
Kristin Clemet, daglig leder i Civita
Bjarne Foss, Prorektor for forskning NTNU
Norunn Sæther Myklebust, administrerende direktør i forskningsstiftelsen NINA

Ordstyrer: Siv Sandvik, kommentator i Adresseavisen

Sted: Sellanraa

Møtet inngikk som en del av programmet til vitenskapsfestivalen The Big Challenge og ble arrangert i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim, NTNU og Civita.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »