Ingen grunn til å frykte privatskoler

Av Ove Vanebo, rådgiver i Civita.

 

I VG 15.juni angriper Ebba Boye fra Manifest Analyse privatskolesystemet Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å innføre i Norge. Hun er viser til Sverige, og er bekymret for store utbytter, dårligere resultater og større forskjeller.

Selv om Boye frykter store utbytter fra friskolene, er ikke de svenske erfaringene avskrekkende. Mange skoler går med overskudd, men «vinstmarginalen» er ikke spesielt høy. De siste årene har den ligget på rundt 5 prosent i gjennomsnitt. Dette tapper ikke skolene for mange ressurser, og fritt skolevalg medfører at elevene kan velge vekk privatskoler som er så grådige at det rammer elevtilbudene.

Når det gjelder svake svenske elevresultater i PISA-undersøkelsen, er dette sammensatte spørsmål. Bryter man ned tallene slik at man skiller mellom offentlige og private skoler, kommer faktisk privatskolene bedre ut, mens den offentlige skolen i Sverige har fått en drastisk nedgang. Forskerne Böhlmark og Lindahl fant i 2007 ut at en 10 prosents økning i frittstående skoler vil heve elevprestasjonene med 1 prosent.

Større forskjeller i skolen skyldes ikke bare flere privatskoler og fritt skolevalg. Også for eksempel boligmarked  spiller inn. Men uten fritt skolevalg vil man fort oppleve at segregeringen opprettholdes, siden bl.a. elever fra vestkanten vil gå på skole med personer fra samme sosial bakgrunn. Da er fritt skolevalg basert på egne resultater heller å foretrekke, siden man kan påvirke dette selv.

Innlegget er på trykk i VG 19.6.12.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »