Hvem skal bestemme – staten eller familien?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 28. september

Hva slags familie- og likestillingspolitikk får vi etter 2017? Alle partier utformer nå en ny familie- og likestillingspolitikk. Men hva er formålet med familiepolitikken? Har vi familiepolitikk av hensyn til barna, likestillingen eller arbeidslivet? Vil vi ha et arbeidsliv på familielivets premisser eller et familieliv på arbeidslivets premisser? Er det mulig å balansere familienes, arbeidslivets og samfunnets behov, og skal politikerne bestemme hvilke valg familiene skal gjøre?

I panelet var: Cathrine Holst, sosiolog og seniorforsker ved ARENA – Senter for europaforskning ved UiO, Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret og Phd samfunnsøkonomi fra UiO, og Filip Rygg, leder i Tankesmien Skaperkraft.

Møtet ble arrangert i samarbeid med KrFs programkomité.

Se video fra frokostmøtet her:

Innleggene:

Debatten:

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »