Hva kan vi vente oss av skolepolitikken i neste periode? Hva skiller partiene?

Se video fra møtet her:

Guri Melby (V) og Torstein Tvedt Solberg (Ap) møtes til skolepolitisk duell.

Møtet ble sendt direkte på denne nettsiden, YouTube og på vår Facebookside.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »