Kampen om kunnskapsskolen

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 2. september.

Alle partier ønsker en bedre skole. Men hvordan kan den bli bedre? Er det for mye Pisa og testing, for mye byråkrati og for få lærere? Trengs det en bedre lærerutdanning, mer etter- og videreutdanning, større kommuner og bedre ledelse? Hva skal egentlig til for at elevene skal trives bedre og lære mer? Og går Osloskolen for langt, eller går den foran?

I panelet var: Leder for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget, Trond Giske, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo, Andreas Halse og konstituert byråd for kunnskap og utdanning i Oslo Kristin Vinje.

 

Se innleggene fra frokostmøtet her:

Se debatten her:

civitapodcast

 

 

Hør Civitafrokost podcast fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »