Regjeringens gjennomføringskraft

Tirsdag 29.oktober inviterte Civita til frokostmøte på Cafe Christiania.

Forvaltningens gjennomføringskraft har blitt aktualisert etter at Gjørv-kommisjonens rapport ble lagt frem.

Det er reist spørsmål om hvorvidt gjennomføringskraften svikter også i andre deler av forvaltningen. Mange mener at gjennomføringsevnen i deler av forvaltningen er for svak.

Men hvorfor er den for svak? Og hva kan gjøres for å styrke den?

Den nye regjeringen har sagt at den vil gjøre noe med problemet. Vil den lykkes med det?

I panelet var: Kristin Halvorsen, tidligere finans- og kunnskapsminister og leder i SV, Grete Faremo, tidligere bl.a. forsvars- og justisminister, og Ola Borten Moe, tidligere stortingsrepresentant og olje- og energiminister.

 

Se innleggene her:


 Se debatten her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »