Fremtidens velferd – generasjonskonflikt eller nye muligheter?

Fremover blir det færre yrkesaktive per pensjonist. Hvor problematisk er egentlig «eldrebølgen» for norsk økonomi? Er det riktig at de demografiske endringene gir økt press på velferdsgodene, og at alle må jobbe mer? Eller holder det at vi er litt mer produktive og betaler mer skatt? Hva er de unges råd til de eldre, og hva kan eldre forvente av de unge?

panelet_270814web3

Se video fra frokostmøtet onsdag 27. august med stortings- representantene Sveinung Rotevatn (V), Snorre Valen (SV),
Stefan Heggelund (H) og direktør for Senter for seniorpolitikk Kari Østerud.

Se innleggene her:

Se debatten her:

 

Civita-boken «Har vi råd til fremtiden» kan bestilles eller lastes ned her!

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »