Friskoler som ideal

FRISKOLER: Overdreven masseutdanning kan være forklaring på både synkende kvalitet og atferdsproblemer i skolen, skriver amanuensis i pedagogikk ved UiO, Christian Beck i Dagbladet 22.12.05. Beck har skrevet om utdanning og frihet i CIVITAs debattbok «Frihet – samtalen fortsetter» som kan lastes ned fra nettet eller kjøpes.


 


Les Christian Becks artikkel om friskoler i Dagbladet. 

Se også Becks artikkel i boken «Frihet -samtalen fortsetter», utgitt av CIVITA i 2004.

 

Se mer om friskoler i CIVITA-rapporten «Friskole – en fri skole?» skrevet av Birgitte Jordahl Lisland.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »