Fremtidens eldre bor i kollektiv

Av Karine Skaret, stipendiat i Civita.

 

Dersom vi ikke gjør endringer i omsorgssektoren, vil den norske velferdsstaten ikke lenger være bærekraftig. Vi trenger private aktører og nye løsninger.

Helseminister Jonas Gahr Støre kom for noen dager siden med en ny melding til Stortinget om omsorgsutfordringene i Norge. Men det vi trenger nå er ikke flere utredninger, rapporter og meldinger. Vi vet at med en stadig økende andel eldre vil vi få knapphet på helse- og omsorgspersonell og frivillige omsorgsytere. Utgiftene til eldreomsorg vil øke, noe som krever nytenkning innen pleie- og omsorgssektoren, og bruk av private omsorgstilbydere.

Støre sin omsorgsmelding beskriver en del gode tiltak, men anser private omsorgsløsninger som en del av problemet heller enn løsninger. Dette virker ganske merkelig når vi husker at de rødgrønne nærmest fridde til private for å oppnå full barnehagedekning. Det virker som om de rødgrønne synes at barn er viktig, mens de eldre får seile sin egen sjø når «eldrebølgen» skyller over landet.

Det nye Civita-notatet Fremtidens eldre legger frem konkrete tiltak for å løse utfordringene den stadig økende andelen eldre medfører. Vi må innføre økonomiske insentiver, ta oss råd til å satse på innovasjon og tilrettelegge slik at de eldre kan bo lenger hjemme.

Les resten av artikkelen på Minervas nettsider.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »