Fortsatt flertall for brukervalg

For et flertall er det ett fett om kommunale tjenester utføres av private eller offentlig ansatte, skriver Dagsavisen i en reportasje etter CIVITAs møte om brukervalg. Dagsavisen kommenterer meningsmålingen MMI har utført for CIVITA


Les oppslaget i Dagsavisen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »