Feil om klasseskiller

”Ett er sikkert: Det blir ikke lettere å komme klasseskiller til livs hvis det blir flere private skoler”, står det på lederplass i Dagsavisen 15. juni 05. Er det egentlig så sikkert? Les Dag Ekelbergs kommentar i avisen 17. juni.


Mye tyder heller på at dette er en myte. Sverige har femten års erfaring med friskoler. Ingenting tyder på at dette har ført til økt sosial segregering, tvert imot. I Stockholm har muligheten til å velge skole – valgfriheten – ført til at elever fra drabantbyer og forsteder søker seg til de mest attraktive skolene i sentrum.


Uten muligheten til å velge skole er det kun bosted som avgjør hvilken skole man blir plassert på. Bostedsadresse henger i høyeste grad sammen med inntekt. Fraværet av valgfrihet befester dermed sosiale forskjeller.


Vi kan lære mye av Sveriges erfaringer med friskoler. Men, vi behøver ikke importere gamle ”døde” svenske argumenter mot friskoler fra den tiden dette var en stor debatt i Sverige. Erfaringene med friskoler er gode og faktisk er det i kommuner styrt av sosialdemokratene vi finner de fleste av dem.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »